Friheten som idé


Friheten som idé 1Viljan till frihet är förmodligen lika gammal som människan själv. Frihet från andra individers hot och tvång har länge varit en medveten eller omedveten strävan. Ibland gestaltar sig vägen till frihet som en ren kamp, ibland som politik eller filosofi.

Den frihet jag talar om här handlar om frihet från förtryck, inte frihet att nyttja andras pengar eller tillhörigheter, inte heller frihet att nyttja gemensamma medel utan alla inblandades tillåtelse.

Det finns flera vägar till frihetligt tänkande, både praktisk-ekonomiska, principiella, naturrättsliga, psykologiska etc. Ibland väljer vi flera vägar, och ibland korsas vägarna. Ibland möter vi någon på vägen, emellanåt stora grupper av människor, ibland färdas vi ensamma.

Det finns också människor som säger att de inte strävar efter frihet, att de hellre väljer att vara beroende av andra, eller låter sig styras av andra. Det är deras val.

Så länge det finns en endaste människa på jorden som väljer friheten, så ska hon inte hindras. De andras inskränkthet ska inte hindra den som söker frihet. De inskränkta kan leva i sin självvalda ofrihet, utan att störa andra som väljer frihetens väg. Dessa skilda levnadssätt behöver inte korsas eller blandas, de klarar sig utan varandra. Om den ena väljer ofriheten, så ska den andre också få rätten att välja, även om det är friheten.

Därutöver har vi familjeband, ansvar för föräldrar, familj, släkt och vänner. Vi ingår alla i ett sammanhang, vi kan inte leva och föröka oss ensamma, vi är ett släkte och vi utgör samhällen, folk och ibland nationer.

Men vi är samtidigt också bara oss själva, med det ansvar som knutits av våra gemensamma band, och vi bidrar till vår gemenskap på frivillig väg, för att vi tillsammans ska växa som människor.

Ibland måste vi lämna våra nära och kära för att söka lyckan på egna ben. Barnet måste slutligen lämna sina föräldrar och ge sig ut i världen. Då lämnar vi vår familj och vänner i goda händer, och ser till att de har det bra, att det finns andra som kan hjälpa, trösta eller vårda om det skulle behövas.

Individen är den minsta beståndsdelen i ett samhälle, men det finns även andra delar, såsom familjen, vännerna, grannarna och samhället. Vi är individer inför lagen, men ibland är vi en familj inför andra familjer, eller ett samhälle jämte ett annat.

Ibland kostar friheten tårar, när vi lämnar vännerna för att söka lyckan i andra regioner. Ibland kostar den ingenting, ofta får vi emellertid betala med hårt arbete, för att kunna skapa ett eget liv, med ett eget hem och familj. Där vi återigen bygger upp det vi lämnat bakom oss. Frihet utan ansvar är slöseri med vårt liv, likaså ansvar utan frihet.

Bild: Ilia Efimovich Repin, Pråmdragare vid Volga, ca 1870.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.