Fred och frivillighet


När vi betraktar omvärlden så inser vi snart att den som mest kränker dina rättigheter inte är grannar, multinationella företag eller organisationer – utan det är statsmakten och alla dess myndigheter och verk.

Ett totalt skattetryck på över 50% utgör ett stort ingrepp i din ekonomi. Och att vara kritisk mot skatt handlar inte om att vara egoistisk eller asocial. Nej, alla de välfärdstjänster som staten erbjuder kan civilsamhället lösa genom försäkringar, och privata eller kooperativa tjänster. Ett dylikt system bör inte enbart tilltala borgerligheten. De som har hjärtat till vänster kan driva kooperativa eller medlemsägda sjukhus, skolor etc. All vinst går tillbaka till verksamheten och medlemmarna. Socialism behöver inte nödvändigtvis vara statssocialism.

Staten har extraordinära rättigheter att lägga sig i ditt liv. Dina barn har skolplikt i skolor vars läroplan styrs av staten. Om staten tycker att du missköter dina barn kan de tas ifrån dig. Staten kan expropriera ditt hus och din mark. Staten kan tvinga dig att gå ut i krig. Dina aktiviteter på internet kan spåras, likaså telefonsamtal, banktransaktioner, email etc.

Om du vägrar kan staten använda våld emot dig. Och om du försvarar dig med våld, så kan statens representanter ta ditt liv. Inga företag, organisationer eller privatpersoner har liknande möjligheter att inskränka ditt liv.

Det låter lite drastiskt, med dragning åt det rättshaveristiska hållet när man räknar upp statens rättigheter att lägga sig i våra liv. Men det är sant. Och vi känner alla till detta. Vårt mentala skydd handlar om att inte låtsas om det. Det händer kanske andra, men inte mig; jag är en skötsam individ.

Att minska statens makt är därför centralt i all frihetlig politisk verksamhet. Att motarbeta krig, konflikter och upprustning är också viktigt, ty krig ökar alltid statens makt och befogenheter.

Krigsekonomi påminner mycket om socialism. Medborgarna bidrar med gratisarbete för landets försvar och beredskapsindustrier. En rad undantagslagar reglerar vårt liv, när vi får gå ut, vad vi får köpa, och hur mycket etc.

När kriget är över tenderar en hel del av statens ökade befogenheter att bli kvar. Därför är krig, kriser, yttre hot och samhällsproblem statens bästa vän, ty då kan den hjälpa och organisera, och berättiga sin existens. Kostnaden blir emellertid hög, och priset blir alltid din frihet.

Utgångspunkten för alla samhällsprojekt bör därför vara fred och frivillighet, så långt det bara går.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag