Författningsdomstol – bra eller dåligt?


Är en författningsdomtol något bra eller dåligt? Så här skriver wikipedia:

En författningsdomstols främsta syfte är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter visavi den lagstiftande och exekutiva makten. Bland de mer kända exemplen kan nämnas den tyska författningsdomstolen, som tillkom efter det tredje rikets fall och de bittra erfarenheterna av nazisternas övergrepp mot mänskliga rättigheter m.m. Även den amerikanska Högsta domstolen uppfyller denna funktion i USA:s politiska system.

Författningen utgör själva spelplanen för politikerna, och givetvis måste det finnas en domare som blåser i pipan när en politiker inte håller sig till reglerna. Det kan givetvis vara så att någon/några av våra folkvalda driver en agenda som inte framgick vid valet. Medborgarna har därmed inte givit politikerna mandat att driva denna linje. Om förslaget dessutom strider mot konstitutionen kan det stoppas.

Det hela handlar om att kontrollera våra politiker så att de inte genomdriver beslut som strider mot medborgarnas rättigheter. Ändå finns det folk som är motståndare till en dylik författningsdomstol. Folkmakt går före juristmakt, heter det. Och jag antar att folkmakten är de beslut som tas vid de socialdemokratiska stämmorna…? Maken till övertro på politik och politiker har jag sällan stött på. Förstår kritikerna inte att även deras politiska motståndare kommer att granskas av samma författningsdomstol?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, författning, författningsdomstol, mänskliga rättigheter


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.