1933 och 1968


Även 68-upproret var en ideologisk maktkamp, ­säger Aly, och den var en traumatisk upprepning av den nazistiska revolten. Han drar paralleller: även nazirörelsen var en ungdomsrörelse, även den ville störta ”systemet” och ta makten från ”den härskande klassen”, även den gjorde uppror mot förstelnade strukturer och ville skapa ett jämlikt samhälle, även den ställde gruppsolidaritet över individuell frihet.

Barbro Eberan diskuterar Götz Alys och Peter Schneiders uppgörelse med 68-generationen i SvD. Aly är inte nådig mot 68:na, han gör flera paralleller med 30-talets tyska ungdomsrörelser:

68:orna bröt ingalunda med Tysklands fascistiska förflutna som de gärna själva vill se det, säger Aly. Tvärtom gick de i 1933:ornas fotspår och förde den totalitära traditionen vidare. Att de bröstar sig med att de upphävt förträngningen av Hitler­tiden i Efterkrigstyskland är självbedrägeri. Deras motiv att rebellera var tvärtom ett behov att slippa konfronteras med ­nationens belastade förflutna, som fick allt klarare konturer på 60-talet. För att fly ­undan ansvaret för nazitidens brott riktade de blicken mot fjärran länder och projicerade skulden på andra nationer: alla ­”kapitalistiska” stater pekades ut som ”fascistiska”.

Mytologiska aspekter på samhället och samhällsfenomen torde vara det främsta kännetecknet på ideologiskt förfall. Att belasta kapitalister och entreprenörer för allt ont är irrationellt och sorgligt, ty det var frukterna av deras pengar och investeringar som skapade industrialism, arbetstillfällen, löner, välstånd och utveckling. Socialister ser kapitalisterna som närmast mytologiska onda väsen, ungefär som judarna betraktades av Thulesällskapet, en orden som influerade det tyska arbetarpartiet och bidrog till framväxten av NSDAP. Kapitalisten och juden fyller ungefär samma funktion i myten; de är onda, rika, sammansvurna och suger ut arbetarna. Dessa politiska myter, som borde förpassas till historiens skräphög.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, 1968, 1933, kommunism, socialism, nazism, fascism


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.