Fågelinfluensan till Stockholm om 2 veckor


Nu har det hittats smittade fåglar även i Sverige, närmare bestämt Oskarshamn; det handlar om dagar innan smittan når huvudstaden.

Forskare menar att den globala handeln och modern djurhushållning kan vara en bidragande orsak till smittan, SvD 060302. Jag tänker osökt på galna kosjukan, vars spridning också har sin orsak i hur vi behandlar djur. Det krävs ingen avhandling i biologi för att inse att instängda, sönderavlade och felutfodrade djurpopulationer snabbare kan utveckla sjukdomar och mutationer. Global handel med levande avelsdjur och kött bidrar till att sprida de nya sjukdomarna med enorm hastighet. Om sedan vilda djur också smittas, då ökar spridningen än mer.

Närmar vi oss en framtid där kött blir bannlyst? Något som skulle glädja veganer och djurrättsaktivister, men inte människan som art, då köttkonsumtion har varit en naturlig del av vår kost sedan vår uppkomst. Vi är allätare, det syns framförallt på tanduppsättningen. Att t ex. vägra ge växande barn tillräckligt mycket proteiner är oansvarigt och skadligt. Däremot skulle vi västerlänningar kunna dra ner på köttkonsumtionen rejält. Vi behöver inte äta kött varje dag, till varje måltid. Om konsumtionen blev lägre, borde det räcka med djurhushållning i mindre skala på ekologiska gårdar. Priset på kött kommer med all sannolikhet att gå upp, men effekten utjämnas av att vi köper dessa varor mer sällan.

Hur reglerar vi köttproduktion på en global marknad? Det är givetvis omöjligt om inte ALLA länder förenar sig kring nya regler och ramavtal. Vilket är osannolikt om inte någon tvingar länderna till förhandlingsbordet. En gigantisk epidemi skulle i och för sig öka förhandlingsviljan, men det är inte säkert att det räcker.

Globala epidemier, global brottslighet, terrorism, miljöförstörelse kommer att kräva global politik – och där är vi hjälplöst eftersatta. Vi har ett svagt maktlöst FN. Stormakterna EU, USA, Ryssland och Kina strävar åt olika håll, och utvecklingsländerna har varken råd eller motivation att begränsa produktionen av några livsmedel.

Jag ser en framtid där vi av flera olika anledningar kommer att tvingas till global politik. Hur detta kommer att gestalta sig är omöjligt att sia om, det är inte heller säkert att detta kommer att ske på fredlig väg. Vi är inte längre blott medborgare i nationer, vi är medborgare i världen; och våra ansvarsområden sträcker sig vida över vårt grannskap och våra politiska gränser.

Denna artikel citerades av Sveriges Radios Bloggkrönikan 4 mars 2006.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag