EU:s migrationslagar gäller inte alla


Jag är sent på den här bollen, flera andra har skrivit om ämnet, men det kan vara värt att nämna igen.

Det finns sedan länge utarbetade lagar kring migration inom EU. För att stanna mer än 3 månader i ett annat EU-land så måste man uppvisa någon form av försörjning, att man studerar, uppbär pension, eller på annat sätt är försörjd.

Uppfyller man de här kraven och dessutom registrerar sig, skattskriver sig i det nya landet, betalar sociala avgifter, samt registrerar sig för moms om man är egenföretagare etc – då är man välkommen att stanna. På det här sättet bidrar man till det nya landets ekonomi. Och man bygger vidare på idén om den fria rörligheten i syfte att skapa en form av europeisk gemenskap – oavsett om vi gillar unionen eller vill ha ett lösare samarbete.

Så här långt tycker de flesta att rörligheten på arbetsmarknaden är positiv. Det gör att företagen snabbare kan skaffa kompetens och kan utvecklas. Det minskar också den regionala arbetslösheten, folk flyttar helt enkelt dit jobben finns. I praktiken kan det här vara knepigt, då Europa delas av olika språkbarriärer. Men notera att det finns allt fler företag där företagsspråket är engelska, och då förenklas ju rörligheten avsevärt, och även karriärmöjligheterna.

Tiggeri och liknande verksamhet omfattas givetvis också av nämnda lagar. Tiggare kan inte stanna om de inte skaffar sig jobb, försörjning el dyl. Och om tiggeri anses som ett arbete, då borde yrkesgruppen rubriceras under kategorin egenföretagare och registreras för skatt och moms, och eftersom det handlar om kontanthantering utrustas med en kassamaskin som kan kontrolleras av skatteverket. Tiggaren bör också ansöka om tillstånd för att nyttja en specifik plats, samt betala hyra.

De här lagarna gäller alla andra näringsidkare. Europas småföretagare är ganska så hårt hållna, speciellt de svenska. Om de inte följer lagar och regleringar så får de snart problem med berörda myndigheter, samt fackföreningarna, och kan råka ut för omfattande påföljder.

Problemet är inte tiggeriet, eller ens det organiserade tiggeriet; vi behöver inte ens förbjuda dylik verksamhet. Alla nödvändiga lagar finns redan på plats. Det handlar om att den svenska polisen inte gör sitt jobb.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag