Ett uppdelat Amerika


Jag har diskuterat begreppet secession flera gånger, det handlar om regioner som bryter sig loss från en statsbildning för att bli självständiga, eller för att gå upp i en annan stat. Framförallt i ljuset av Ukrainakonflikten, där regioner som Krim och Östra Donbass sökt självstyre eller delaktighet i den ryska federationen.

Jag tänkte snurra ett varv på jordgloben och istället fokusera på USA den här gången. Ett land som visar en stark politisk polarisering, där åsikter och tankar är så väsensskilda att normala debatter blir allt svårare. Och det är inte skrivet i sten att USA är enat för evigt. Den unga nationen har redan haft ett inbördeskrig, och det kan hända igen, eller att delstaterna skiljs under mer ordnade former.

Hur skulle då en uppdelning av USA kunna se ut?

Ett uppdelat Amerika 1

Jag har delat upp USA i sina klassiska kulturella regioner, samt med politiska skiljelinjer från presidentvalet 2020. Grovt förenklat har vi tre större regioner, men den konservativa kärnbefolkningen i mitten och söder, samt progressiva delstater på västkusten och nordöst.

Centrum är det klassiska USA med äppelpaj, baseball och småstadsliv. Väst har en del mormoner och väckelsekristna som sätter sin prägel. Medan ökendelstaterna framförallt är kända för sin speciella natur, kasinon och atombombsprovsprängningar.

Det mångkulturella Södern kan i sin tur delas upp i en östlig och västlig del, samt kusten. De röstar ofta konservativt och odlar ett mer traditionellt liv.

Både väst- och östkusten är mer progressiva och vänsterorienterade. Här finns tillika de största städerna, samt det finansiella och politiska livet.

Sjödistriktet var länge USA:s industriella kärna, numera delvis en problematisk avfolkningsbygd, ibland kallad ”rostbältet”.

Appalacherna är ett område som är klämt mellan sjödistrikten och kusten, regionen tillika mindre framgångsrik och en tämligen isolerad.

Texas, Florida, Hawaii och Alaska har namngetts separat eftersom de är säregna och avviker en del. Texanerna betraktar sig själva som ett eget land redan idag. Florida präglas av sitt tropiska klimat, med semesterfirare, nöjesparker, samt låga skatter. Alaska definieras av sin isolering och det nordliga klimatet, medan Hawaii ligger långt från fastlandet med en helt egen lokal kultur.

En uppdelning av USA skulle dels följa de kulturella gränserna, men även de politiska, som delvis skär emellan.

Man kan fundera på huruvida östkusten och sjödistrikten skulle definiera ett nytt land, eller istället söka union med Kanada som de gränsar till, och som delvis delar den progressiva agendan med högre skatter och fler regleringar. Västkusten gränsar delvis också till Kanada i norr, men är mer avlägset och kanske inte en lika given unionskandidat.

Centrum, syd och väst har färre invånare, men med en större chans att komma överens kring en statsbildning och politik, då konservatism och traditionalism är en gemensam nämnare här.

Givetvis skulle sönderfallet kunna fortsätta, och resultera i fler än tre länder. Och då tror jag att de kulturella skiljelinjerna skulle kunna utgöra faktiska gränser. Där vissa enskilda delstater till och med kunde utropa självständighet, som exempelvis Texas.

Ett givet trätoämne i en framtida statsbildning vore Centralstaternas tillgång till Stilla havet, som blockeras av Västkuststaterna. Eller exakt var den nordöstra gränsen ska gå, då kulturella och politiska gränser inte följer varandra vid sjödistrikten och Appalacherna. Här kan man till och med tänka sig att vissa delstater delas upp i ännu mindre delar.

Det enda som skulle kunna hindra en dylik secession är den mäktiga amerikanska armén, vars syfte inte bara är att agera världspolis, utan även motverka inre splittring. Givetvis kan även militären splittras, och då skulle vi få ett liknande problem som när Sovjetunionen föll, hur den digra atombombsreserven ska fördelas? Vilket också pekar på allvaret i en dylik uppdelning av det amerikanska imperiet.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.