En liberal invandringspolitik


Människor som kan försörja sig och inte ligger andra till last skall få bo var de vill. Det gäller så väl EU-medborgare som immigranter från andra länder.

Så skriver Henrik Alexandersson, i sitt korta med kärnfulla inlägg En liberal invandringspolitik. Och det kan vara värt att fundera på i tider som dessa. Fri rörlighet kallas begreppet och är en viktig tanke inom liberalismen. Flytta vart du vill så länge du kan försörja dig.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag