Eliten lever i en fri värld


Det finns idag en global elit, framförallt inom politiken, som lever vid sidan av alla lagar, förordningar och regleringar som gäller oss vanliga människor. De skatteplanerar eller undviker skatt på andra sätt. Och även om de betalar skatt så tjänar de så pass mycket att det inte påverkar deras liv.

De driver sina intressen och kan tänja på lag och ordning. Ibland är politiken och näringslivet ett och samma, som i Ryssland där mäktiga män äger både parlament och  företag. I USA går man lite försiktigare fram, där betalar affärsmännen pay-to-play för att påverka regelverket och blidka den lagstiftande klassen.

Den politiska eliten och deras hantlangare lever utanför de vanliga gränserna för vad som är rätt eller fel. De lever i en verklighet som närmast är libertariansk eller anarkokapitalistisk. Uppstår det konflikter mellan dessa maktens människor så löser man dem utanför spelplanen, med privata avtal och överenskommelser. De delar upp världens olika intresseområden sinsemellan.

Ibland uppstår varaktig oenighet, och då kan somliga i makteliten råka ut för bojkotter, blockader eller till och med krig. Men inte ens krig är särskilt dåligt i dessa kretsar, ty det bidrar till feta intäkter och skattepengar.

Den här typen av maktelit har i och för sig alltid funnits, men det kan tyckas smått otroligt att den lyckats överleva demokratins landvinningar, parlamentarism och folkstyre. De har lärt sig att nyttja systemet till sin egen fördel. Makteliten har uppnått personlig frihet och oberörbarhet på folkets bekostnad, likt forna tiders aristokrati och feodalherrar. De lever av skattepengar, av medborgarnas ständiga och oupphörliga slit. De står över allt, de förekommer i alla etniska grupper, kulturer och språkområden, likt ett globalt frälse.

Och de gör vad som helst för att du och jag inte ska leva som de själva gör.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag