Efter oljan?


Vad händer när oljan börjar sina, och priset går upp, så att det inte längre blir lönt att nyttja olja för transporter, uppvärmning o dyl?

Det här har ju redan hänt en gång, även om det var i mindre skala. Under andra halvan av 70-talet bytte min far från olje- till elpanna. Där en elpatron värmde upp vattnet som strömmade i elementen. Skiftet som ägde rum i många villor runt om i landet hade att göra med oljekrisen, där de oljeproducerande länderna pressade upp priset på olja. Eftersom elen var relativt billig, med god tillgång från kärnkraft och vattenkraft, så var skiftet från olja till el inte så smärtsamt.

Vad händer när samma sak sker igen, fast i en mycket större skala? När oljan blir ännu dyrare och tillgången allt sämre. Och det här är inget fantasiscenario, vi vet att tillgången på fossila bränslen är begränsad, någon gång kommer den storskaliga användningen och utvinningen inte längre att vara ekonomiskt försvarbar.

Privatbilismen drabbas först och värst, om vi inte hunnit byta ut våra bensinbilar tills dess. Onödiga resor, pendling etc kommer att försvinna. Kollektivtrafiken får ett uppsving, men blir även den dyrare. Vi kommer att satsa alltmer på att bo nära jobb, affärer, förskolor, skolor etc. Jobba hemifrån blir alltmer vanligt. Att bo utanför tätorten, utanför gemenskapen kommer att kosta mer än det smakar.

Elproduktionen blir också lidande, initialt med mycket högre elpriser, som kommer att driva tillverkare till energisnålare produkter; samt att vi använder allt mindre el. Vi kommer att se fler kärnkraftverk, särkilt intressant är ju de nya toriumkraftverken som bl a byggs i Indien. Torium är lågradioaktivt och finns i enorma mänger runt om i världen. Om vi klarar elförsörjningen på sikt så kommer det att leda till ett uppsving i tågtrafik, samt utbyggnad av denna. Elproduktionen kommer att bli mer decentraliserad med små lokala kraftverk.

Jordbruket är beroende av olja, och här kommer en stor omställning att ske till andra bränslen. Livsmedel kommer initialt att bli dyrare. Närodlat blir billigare, och vi kommer inte att äta  exempelvis Kiwi som fraktats runt hela jordklotet. Maten blir lite tristare för den som bor i norra Europa. Till en början kommer vi att äta mindre, lite ensidigare, och inte slösa lika mycket.

Transporter kommer allt oftare att ske med tåg, eller skepp som drivs av vind eller atomkraft. Det lönar sig att bo nära hamnstäder eller järnvägsknutpunkter. Lite som förr i tiden. Att bo på vischan blir dyrt och isolerat.

Tillverkningsindustrin kommer initialt att få sig en törn pga de höga elpriserna. När man löst problemen blir det snarare bristen på själva oljan som blir problemet, eftersom olja är en viktig komponent i många produkter, t ex plaster, asfalt etc. Vi kommer att få se en uppsving i produkter tillverkade av trä, keramik eller sten. Större industrier kommer att skaffa sig egen elproduktion, främst toriumkraftverk, för att säkra energiproduktionen.

Turismen kommer att bli mer lokal – åtminstone till en början – sen kommer vi att åka med tåg, atomdrivna båtar eller luftskepp. Resandet kommer att ta längre tid. Och personligen tror jag att traditionellt flyg kommer att finnas kvar, fast med andra bränslen, t ex vätgas som utvinns i stora solkraftsparker. Flyget anses av många vara viktigt, och kommer att finnas kvar fast i andra former.

Oljan kommer inte att ta slut helt och hållet, men den blir för kostsam att utvinna för triviala ändamål. Olja kommer även i framtiden att användas till saker som anses särskilt viktiga eller samhällskritiska.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.