Donald Trump är en klassisk amerikansk president


Donald Trump är en klassisk amerikansk president 1

Donald Trump är en klassisk amerikansk president; han gillar stora familjer och många barn, därutöver är han skeptisk till aborter, som anses inskränka på rätten till liv. Även ett foster är en människa, eller åtminstone något som kan bli en människa. Abort är överhuvudtaget en svår fråga. Även i länder där man är positiv till aborter så finns det regler för själva processen, det är viktigt att informera kvinnan vad hon gör, så att hon inte ångrar sig senare. Det är ju inte en självklarhet att man kan bli med barn igen, och att barnet är friskt, särskilt inte när man försöker skaffa barn allt senare i åldrarna.

Däremot kan vi borste från abortfrågan vad gäller president Trump, det är delstaterna som bestämmer och inte presidenten.

Trump gick också på val på att bygga en mur mellan Mexiko och USA för att förhindra illegala invandrare tar sig över gränsen. Illegala invandrare anses vara ett problem på många olika sätt, dels är det svårt att lagföra dem om de begår brott, ty de finns inte i registren och har ingen fast adress. De anses också jobba för en lägre peng än vad andra arbetare skulle åta sig att göra. Och detta anses vara ett problem i många andra länder än USA. I Sverige utvisar man arbetskraftsinvandrare som tjänar några hundringar mindre i månaden. Och det görs inte bara i enstaka fall utan på regelbunden basis.

Däremot kan vi bortse från muren vad gäller president Trump, ty det finns redan stängsel och barriärer utmed ca en tredjedel av gränsen, och resten utgörs till stor del av ödemark, berg, floder. Man kan säga att Trumps företrädare redan byggt muren.

Trump lovade också att omförhandla många av de handelsavtal som USA ingått med andra länder. Kritiker menar att Trump är ett hot mot frihandeln. Tänkade människor undrar vad det är för slag avtal som reglerar frihandel. Frihandel handlar ju om att handla länder emellan utan regleringar. Frihandel är när man inte har några avtal och regleringar.

Vi kan bortse från Trumps idéer om att bryta frihandelsavtalen. Det är ju få länder som idkar frihandel, framförallt inte Kina, vars valuta, finanspolitik och marknad är reglerad av centralmakten. Inte mycket till frihandelsavtal man kan bryta emot där med andra ord.

Vidare anses Donald Trump vara ett hot mot kvinnors frigörelse. Några av hans uttalanden mot kvinnor anses förnedrande och inte i linje med dagens värderingar. Män ska respektera kvinnor extra mycket, och när man tilltalar dem så bör språket vara något mildare än när man tilltalar män. Fast det är ju inte så jämlikt när man tänker efter? Alla ska ju behandlas lika. Och Trump är lika respektlös mot allt och alla. Jag antar att han slipper ur även den fällan.

Därutöver bör vi notera att Trump i starka ordalag kritiserat USA:s krig i Irak, Afghanistan, Libyen och andra länder. Han tycker att det är ett jätteslöseri med skattepengar att lägga sig i främmande länders affärer. Han vill också verka för fred med Ryssland och återupprätta relationerna med landet. Han vill också sänka skatterna så att folk kan behålla mer av sina surt förvärvade pengar. Han vill dra igång stora infrastrukturprojekt, ty många vägar, broar, flygplatser är eftersatta i USA. Detta kan givetvis skapa mängder av nya jobb, precis som han utlovat. Han är också kritisk mot teorierna om att de eventuella klimatförändringarna är orsakade av människan. Och det är han inte heller ensam om, det finns mängder av forskare som tycker annorlunda.

Donald Trump är en klassisk amerikansk president. Mer klassisk än de flesta av föregångarna. Kanske helt unik. Klassisk. Great.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag