Är hotet från radikal islam överdrivet?


I samband med att president Trump infört inrese-restriktioner gentemot ett antal muslimska länder, så uppstår givetvis frågan om huruvida hotet från radikal islam är överdrivet eller ej?

Vi kan konstatera att det finns ca 1,7 miljarder muslimer i världen. Kanske är hälften av dem förespråkare av sharia-lagar, kanske fler eller kanske färre. Detta är givetvis en hypotetisk siffra, ingen vet exakt, men vi kan vara säkra på att en betydande del förespråkar islamsk lagstiftning. Och vi ser ökad radikalisering även i fordom moderata muslimska länder som Turkiet. Och i länder som Saudiarabien, Iran och IS-kontrollerade områden så är sharialagarna redan införda.

Det innebär givetvis inte att alla dessa människor är terrorister, islamister eller islamofascister. Nej, men de utgör en lång s.k svans till extremisterna och berättigar deras handlingar genom sitt passiva medgivande utan att själva delta. Många hurrade vid 9/11-katastrofen, många vill förinta staten Israel, och ser islams utbredning som ett viktigt mål och sharialagar som en del av det hela.

Att mot bakgrund av detta – dels ökad radikalisering och dels det tysta gillandet av sharialagarna – och påstå att invandring från muslimska länder är riskfritt är nog en smula dumdristigt. Oavsett vad vi tycker om invandring och migration i övrigt. Vi måste vara realistiska även i svåra frågor, som berör vår medmänsklighet och vår vilja att hjälpa.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag