Demokrati och majoritetstyranni


Demokrati och majoritetstyranni 1Debatten om vad det offentliga får göra och inte göra är närmast obefintlig i Sverige. Ändå förstår alla problematiken i följande exempel.

Är det rätt att 90% av befolkningen genom demokratiska omröstningar beslutar att konfiskera den resterande befolkningens egendomar?

Beslutet tas i god demokratisk ordning, parlamentsledamöterna är överens, allt går rätt till. Och den mindre delen av befolkningen som uppgår till 10% får helt enkelt acceptera att deras egendomar ges bort till andra.

Nej, givetvis bör det finnas mekanismer som begränsar vad staten får ägna sig åt. Detta är många överens om, men inte alla. Vänstern är ofta kritisk till begreppet författningsdomstol. Detta är en institution som reglerar de folkvaldas beslut mot grundlagen. Idag har vi inte någon författningsdomstol i Sverige, medan det finns i många andra länder, USA, Tyskland, t o m på Cypern. Författningsdomstolen skyddar medborgarna/civilsamhällets intressen mot staten.

Kanske är det därför vi har ett totalt skattetryck på över 50%? Slår vi hop löneskatt, sociala avgifter, moms, punktskatter så blir avgiften till det offentliga mer än hälften av din lön. Ingreppet i den personliga ekonomin och äganderätten är väldigt stor.

Är majoritetstyranni demokrati?

Nej, egentligen inte. Den ursprungliga tanken om folkstyre handlade inte om att den ena halvan av befolkningen skulle få fria tyglar att göra vad den behagade med den andra halvan. En stark grundlag och författningsdomstol skulle begränsa lagstiftarna. Och lagstiftarna skulle ägna sig åt offentliga och allmänna ting, inte tränga in i folks privatliv. I USA fanns det länge ingen inkomstskatt, ty det medborgaren tjänade tillföll rätteligen henne och ingen annan.

Problemet är att dylika begränsningar av majoritetstyrannin tenderar att erodera. Politiker tycker att begränsande lagar ofta är ett hinder. De vill snabbt förverkliga sina idéer och visioner, och därför ligger det i deras intresse att avskaffa begränsningar och hinder. De har också möjlighet att över tid ändra grundlagar, författningar och den politiska kulturen.

Finns det inget sätt att hindra den här utvecklingen?

Genom att skapa en stark grundlag redan från början så minskar risken för majoritetstyranni. Men det finns inget politiskt system som står fritt från erodering. Vi kan förmodligen inte bygga något Utopia. Det är upp till medborgarna att förkovra sig i grundlagen, och när de ser varningstecken så bör de reagera. De bör engagera sig och informera omgivningen, samt rösta på representanter som vill behålla den fria och rättvisa ordningen.

Om vi låter demokratin slå över till majoritetstyranni så kommer vi att uppleva samma förtryck som i en diktatur, monarki eller kommunistisk regim. Med den skillnaden att det är din granne som förtrycker dig, och inte en envåldshärskare.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag