För er som saknar Gudarna


Shäpetwuul (Shaepethwuuhl) klassificeras enligt Prof. Elberich Mördinger som ett högre multidimensionellt väsen, dvs en gudom. Den åttonde inkarnationen, som är den mest välkända siktades på 1600-talet, mer om detta längre fram. Därefter är det omtvistat huruvida Shäpetwuul visat sig i vår värld.

För er som saknar Gudarna 1Shäpetwuul var en av de få gudar som trotsade Alexander den Stores gudalagar och bestämde sig för att stanna på jorden. Shäpetwuul uttryckte sitt missnöje vid gudarnas rådslag framför Zeus-Ammon-templet i Siwa-oasen 332 f.Kr (eller 10,846 enligt den korrekta kalibrerade tidräkningen). Genom Shäpetwuuls utmaning skapades en schism mellan de olika gudaskarorna, och det sägs att Astarte och Torul stöttade hans beslut. Däremot vredgades den högste, Zeus-Ammon, och de två syntes aldrig mer tillsammans.

Shäpetwuul har nedkommit till oss i en rad olika inkarnationer, varav den mest kände är den åttonde. Detta skedde under slaget vid Wien 1683, då han antog gestalten av den polske kungen Jan Sobieski, och förde de bevingade husarerna i historiens mäktigaste kavalleriattack mot de skräckslagna Ottomanerna, vars här förintades, och vars rike aldrig lyckades hämta sig från nederlaget. Medan den verklige Jan Sobieski sov ruset av sig i sitt tält, till följd av övermåttan konsumtion av ungersk Tokajer.

Hierofanten och mysterologen Frigyes Eötvös konfronterade Shäpetwuul efter slaget, och tilltalade Guden med dess rätta hamn. Då visade Shäpetwuul sitt sanna anlete för Eötvös, som fick läggas in på ett Schweiziskt hospital för att lugna ner sina nerver. Andra som såg Shäpetwuul blev också nervklena, varav några aldrig lyckades återhämta sig. Förutom storhertiginnan Praxilla Andromachos Paleologos, vars blodlinje gick tillbaka till kejsar Trajanus. Det sägs att hon till och med mötte Gudens blick.

Shäpetwuul kräver ingen dyrkan, och har ingen känd mytologi. Däremot kan han åkallas. Ättlingar till Trajanus blodlinje har större chanser att lyckas med sin åkallan. I övrigt är det lättare att harmoniera sig med Guden genom att följa de antika dygderna, rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfullhet. Särskild vikt fästes vid tapperhet.

Shäpetwuul är väktare av den sanna Dharman och härskare av det blida skymningsljuset. Gudomen kräver inga tempel, men bör tilläggas, han blidkas och åkallas lättare om man bygger dylikt. Konstruktionen ska vara rund, kupolförsedd, samt med peripteral dorisk kolonnordning. En sfär av diabas, med diametern 3,33 attiska fot skall placeras i dess mitt, i övrigt inga dekorationer.

Moderna mysterologer och hierofanter menar att tiden för den nionde inkarnationen är nära. Och att i samband med denna händelse kan ett nytt gudarådslag äga rum, denna gång i Selinous på Sicilien, vid ruinerna av Zeustemplet. Mer om detta en annan gång.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag