De hårda kraven på Grekland, hela listan, med kommentarer


Här kommer några av eurogruppens krav på grekerna, för att landet ska få låna 86 miljarder, så att de kan betala tillbaka de gamla lånen. Mina kommentarer inunder.

 • Momsbeskattning på hotell på 13 % (tidigare 6,5%) och 23 % (tidigare 13%) för restauranger och catering.
  • Det här kommer att slå mot turistnäringen, det är redan hård strid om européernas semesterkassor.
 • Företagsskatten höjs till 28 % (tidigare 26%). Lantbrukare förlorar skatteförmåner och bränslesubventioner
  • Jag är ingen vän av subventioner och skatteförmåner, det ska vara lika för alla, men en företagsskatt på 28% känns hög för ett land som är i stort behov av nyinvesteringar och fler företag.
 • Kampen mot skattebrottslingar trappas upp.
  • Känns mer i linje med grekernas problem.
 • Öarnas skattelättnader skrotas.
  • Inte helt enkelt, betänk att flera av öarna inte hade el långt in på 1960-talet. Men jag är generellt emot subventioner och specialbehandling, absolut.
 • Överskottsmålet behöver ses över eftersom situationen har förändrats. Regeringen ska få in ett överskott på 1 procent i år, 2 procent 2016, 3 och 3,5 procent 2017 respektive 2018.
  • Ingen kommentar på detta, men inget tokigt i alla fall.
 • Fritidsbåtar över fem meter (16,4 fot) beskattas mellan 10 och 13 procent.
  • Men det här är tokigt. Problemet med folk som har stora båtar är väl att de kan flytta på dem, och lägga dem i hamn någon annanstans. Lyxskatt är ofta mest en slags propaganda för att blidka vänstern.
 • Sjöfartsnäringen påförs en tonnageskatt och branschens förmånliga skatteförmåner fasas ut.
  • Inte så bra. Redan nu är det flera grekiska rederier som funderar på att flytta verksamheten till exempelvis Cypern.
 • En översyn genomförs av pensionssystemet. En summa motsvarande en procent av BNP ska sparas in genom detta, möjligheten till förtidspensionering uppges försvinna.
  • Bra.
 • Före år 2022 ska pensionsålder ha höjts till 67 år.
  • Bra, ännu bättre vore väl om hela EU levde upp till detta. Och frågan är om 67 år räcker till år 2022? Eftersom vi blir allt äldre och piggare, så bör vi även jobba längre för att pensionssystemen inte ska haverera.
 • Försvarsbudgeten ska minskas med 300 miljoner euro – 100 miljoner i år och 200 nästa år.
  • Grekland ligger i ett oroligt hörn av världen, så jag vet inte om det här beslutet är helt logiskt i ett lite längre perspektiv.
 • Privatisering av regionala flygplatser och hamnarna i Piraeus, Thessaloniki och Hellinikon.
  • Ja, varför inte?
 • Löner i offentlig sektor stramas upp. Förmåner som betald semester och reseersättning rationaliseras för att överensstämma med EU: s normer.
  • Javisst.
 • En ny strategisk plan för att bekämpa korruption ska upprättas i slutet av juli.
  • Kanske det bästa förslaget.

När man läser de olika åtgärderna så får man en slags känsla av att de övriga EU-länderna vill klämma åt grekerna så mycket som möjligt, flera av de här skatterna är inte särskilt genomtänkta, och det är inte säkert att de kommer att generera mer pengar för statskassan i slutänden.

Och det är klart att man vill straffa ett land, som man tvingas skänka 86 miljarder euro, för utsikterna att pengarna betalas tillbaka är ju oerhört små.

Följdaktligen borde man inte ge dem några pengar, och inte heller lägga sig i deras politik.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag