Bolivia och oljan


Olja och naturgas är jordens guld. Vi är fortfarande beroende av de fossila bränslena för uppvärmning, tillverkning och transporter. Oljan används ofta som ett trumfkort i det storpolitiska spelet. Ryssland hotade Ukraina (och Europa?) med att stänga av kranarna. Det sägs att USA gick in i Irak pga av oljan (om de någonsin kommer att tjäna pengar på detta får framtiden avgöra ). Venezuela har nationaliserat sina naturtillgångar. Och den första maj nationaliserade Evo Morales, Bolivias vänsterpresident landets olje och gastillgångar. De utländska oljebolagen tvingas lämna 82% av sin vinst till den Bolivianska staten. Syftet är att få landet på fötter. Trots enorma naturtillgångar är landet fattigt; stora delar av befolkningen, framförallt indianerna är utfattiga.

När bistra Bolivianska soldater besätter olje- och gasfälten är det ett spel för gallerierna. I nästan alla länder, oavsett politisk färg, har staten kontroll över oljetillgångarna, alternativt beskattas oljebolagen mycket hårt. I Norge betalar oljebolagen 80% i skatt.

Morales målar gärna upp en bild av att företagen suger ut landet, vinsten kommer inte de fattiga till godo. Detta är givetvis sant. Men är det företagens fel? Företagen gör det de är bäst på, i det här fallet utvinna och förädla olja och naturgas. Och de försöker givetvis tjäna pengar.

Nej, det handlar om ett grovt politiskt misslyckande. Staten ska givetvis beskatta företagen på ett vettigt sätt, dra nytta av vinsterna och omfördela till folket. Nu när Morales gör det alla länder redan gjort för 100 år sedan, fast med revolutionära undertoner, finns det en risk att oljebolagen får kalla fötter.

Bolivia, som är ett mycket fattigt land har inte resurser att ta till vara landets råvaror på egen hand. Morales spelar ett högt spel, om de avskydda oljebolagen beslutar sig för att stoppa investeringarna, kommer landets hunsade indianer att bli om möjligt ännu fattigare.

Under tiden tickar klockan. President Bush vill bli fri från oljeberoendet, och resten av västvärlden kommer att följa efter. Förmodligen blir det moderna kärnkraftverk som kommer att ta över merparten av energiförsörjningen. Vad kommer att hända med Ryssland, Mellanöstern, Bolivia, Venezuela etc när resten av världen inte törstar efter olja längre? Länder med stora oljetillgångar måste se om sitt hus, dra nytta av dagsläget och planera för morgondagen.

De stora vinnarna blir företagen som förädlar naturtillgångarna, företagen som ska ersätta dagens miljoner bensindrivna fordon med framtidens bränslecellsdriva (el dyl). Risken är stor att Bolivias indianer fortfarande kommer att vara utfattiga.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag