Bästa politiska förslaget


Folkpartiet vill satsa 50 miljarder kronor på forskningen under tio år. De ökade anslagen ska finansieras med försäljning av statligt ägda bolag. Pengarna ska placeras i stiftelser som i sin tur ska kontrolleras av den akademiska världen. ”Så att det inte blir en politisering. Det ska vara forskningen som ska ha makten”, säger folkpartiledaren Lars Leijonborg. SvD 060609.

Ett av de bästa förslaget hittills, som både främjar forskning, arbetsmarknad och landets utveckling. Förslaget löper helt i linje med tanken om att berika medborgarna istället för att berika staten. Det ackumulerade kapitalet i de statliga företagen kommer på detta sätt till verklig nytta istället för att utgöra partipolitiska maktpengar med tveksamt syfte.

Det tydligaste exempel är systembolaget, vars uppgift är att reglera alkoholkonsumtionen. Jag har många gånger noterat att personalen sålt till berusade och minderåriga. De anställdas moral är avgörande; att staten går in som ägare ger inga garantier för verksamhetens kvalitet. De flesta välrenommerade handlare skulle kunna sköta försäljningen lika bra, om inte bättre – och i detta scenario går staten in som kontrollant, istället för affärsidkare. Därför är statens ägande av systembolaget meningslöst, det fyller ingen samhällelig funktion, förutom att berika staten. Låt pengarna istället göra nytta.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.