Bankbävningen på Cypern


Ja, nu börjar allt fler att inse att det inte bara var ”de rikas” pengar som beslagtogs på Cypern, utan även företagens transferkonton, skattekonton etc, samt privatpersoners pengar avsedda för pension, barnens studier etc, viktiga besparingar då staten inte hjälper till med lika mycket som i Sverige.

Så vad gör företag utan likvida medel, och folk utan framtiden säkrad? Många menar att en exit från eurozonen är den mest sannolika vägen för Cypern, förr eller senare.

Arbetslösheten kommer att öka markant, vilket innebär att folk kommer att ha problem att betala sina bolån. Fastighetspriserna kommer att gå ner, vilket innebär att många bolån blir dåliga lån. Och de räddade bankerna kommer att få problem ännu en gång. Tyvärr ser läget illa ut även i andra länder som Spanien, där bankerna också dras med stora problem.

EU har i och med nödlånen till Cypern avskaffat den fria rörligheten av kapital – då pengar inte kan föras ut från medelhavsön – vilket i praktiken också innebär att en cypriotisk euro inte är lika mycket värd som en tysk.

Ja, det här kan gå väldigt illa. Och det är Tyskland som sitter på flertalet dåliga lån, man har helt enkelt gjort en dålig investering i försöken att rädda euron, och hålla bankrupta länder kvar i valutasamarbetet.

I realiteten borde även Tyskland gå i konkurs, möjligen uppfinner politikerna någons slags omskrivning för detta, och det kommer att låta som en teknikalitet i de övre finanssfärerna. Även om Tyskland är rikt så har jag ingen annan aning om hur de annars ska hantera förlusten av triljoner eruo.

Och om Bryssel tänker rädda fler länder på samma sätt som de gjorde med Cypern, så lär den här utvecklingen gå ännu snabbare.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag