Även personer med konventionella politiska åsikter borde ha som mål att statens makt ska minska


Även personer med konventionella politiska åsikter borde ha som mål att statens makt ska minska 1När Internet föddes för några decennier sedan så upplevdes det som ett under av frihet, möjligheter att dela information, sälja och köpa utan några större restriktioner eller regleringar. Vi har under årens lopp upplevt revolutionen som det nya mediet skänkt våra liv, och då handlar det inte längre om enbart handel och utbyte, utan även om sociala interaktioner, i form av sociala medier, forum, bloggar, debatt, nyheter, videos, filmer etc.

Men som med allting annat så blir även detta medium förr eller senare reglerat av statsmakten. Vi ser allt fler restriktioner från EU, och allt mer kontroll. Både vad gäller övervakning av vad vi gör på nätet, men även restriktioner inom handel, utbyten och i vissa fall regelrätt censur.

Alla innovationer och nya påfund har förmodligen gått samma väg till mötes. Från att ha varit fria och närmast anarkistiska, till att regleras med måtta, och därefter överregleras så att dess nyttjande avsevärt försvåras och det blir svårt idka handel, utbyten etc.

Ofta blir det några få storföretag kvar, som har råd att anlita den kader av jurister som krävs för att hålla verksamheten flytande. Och den fordom fria verksamheten blir allt mer präglad av svågerpolitik och korporativism.

Så var det även med data och IT, vilket var själva motorn i 1980-90-talets ekonomiska uppgång. Och även det s.k indiska undret. Indien är egentligen ett genomreglerat land med många socialistiska förtecken. Plötsligt föds en ny industri och mängder av människor lärde sig att programmera och på andra sätt göra sig nyttiga inom de nya teknikerna. Landet utvecklades enormt. Men givetvis kommer den indiska staten slutligen att överreglera även detta område, vilket i slutänden leder till att färre kan försörja sig och verka inom sektorn.

Och på samma sätt fungerar även politiken och statsmakten. Det svenska undret startade ca 1850 med laissez-faire-politiken. Plötsligt fick folket handla fritt, och inte bara på speciellt utvalda handelsplatser i städerna. De ekonomiska livet avreglerades storskaligt. Detta ledde till att Sverige levde upp, att folk i mindre omfattning flyttade till Amerika, de svenska storföretagen föddes, det byggdes pampiga sekelskiftespalats i storstäderna. Och redan på 1940-talet (knappt 100 år senare) hade det fattiga bondelandet blivit till ett av de rikaste i hela världen.

Hur gick detta till egentligen? Och det skedde före den socialdemokratiska reformpolitiken och dess sociala ingenjörskonst.

Kanske räcker det med förklaringen att lite frihet aldrig kan skada?

Och därför borde även personer med konventionella politiska åsikter ha som mål att statens makt ska minska, och att civilsamhällets och individens makt bör öka. Både de som har hjärtat till vänster och höger tjänar på mer regional folklig makt, i motsats till centralisering och detaljstyrning.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag