Att göra Sverige till världens rikaste land på tre mandatperioder


Att göra Sverige till världens rikaste land på tre mandatperioder 1Det mesta går åt skogen just nu, men räds inte, det finns positiva idéer och krafter. Och receptet är egentligen tämligen enkelt, det bygger på laissez-faire-politiken som skapade Sveriges stora framgång mellan 1850-1950. Sverige är i grund och botten en fantastisk industrination med stor innovationskraft och enorm kapacitet.

Hur gör vi då Sverige till världens rikaste land på tre mandatperioder?

För det första bör migrationskrisen lösas och migrationspolitiken läggas om. Vi utgår ifrån att invandrare försörjer sig själva, det ges inga bidrag eller ersättningar förrän man betalat in pengar till trygghetssystemen under några år. Bedrägeri gällande ålder och nationalitet ska också utredas, även retroaktivt; kriminalitet utgör starka skäl till utvisning.

Trygghet, ordning och reda är statens kärnuppgifter. Polisen bör få all erforderlig hjälp för att skapa ordning. Rätten till självförsvar bör stärkas, samt lättare att ansöka om vapenlicens för laglydiga, mentalt friska medborgare.

Sen ska skatterna sänkas rejält. Man bör initialt sikta på ca 20 % platt inkomstskatt och 10 % bolagsskatt, där vi aktivt lockar attraktiva arbetsgivare till Sverige. Moms och punktskatter ska helst bort eller sänkas radikalt.

Omfattande avregleringar av marknaden, både vad gäller bostäder, byggsektorn, Internet, drog- och alkohol och mycket annat. Byråkratin ska minimeras vad gäller nybyggnationer, uthyrning, starta och driva företag osv.

Nedläggningen av kärnkraften stoppas, och istället bygger vi nya moderna anläggningar. Prisvärd energi är själva grunden för en industrination.

Offentliga socialförsäkringar fasas ut och minimeras. Kommunen erbjuder socialhjälp, i övrigt inga andra bidrag till friska myndiga medborgare. Arbetslöshetsersättning och sjukersättning erbjuds av fackföreningar och försäkringsbolag etc. Kraftiga nedskärningar inom den offentliga sektorn kommer att krävas, och med all sannolikhet kommer de att finnas attraktiva jobb inom den växande privata sektorn.

Vården drivs av civilsamhället, antingen privat, kooperativt, non-profit etc. Den bekostas av försäkringar som erbjuds av olika aktörer. Staten erbjuder ett last line of defence för folk som blivit utförsäkrade etc.

Grundskolan ska även fortsättningsvis bekostas av det offentliga, däremot ska friskolor och hemskolning uppmuntras, och även helprivata alternativ. Gymnasium, yrkesskolor och universitet bör erbjuda fullvärdiga och seriösa utbildningar, i syfte att skapa goda karriärmöjligheter.

Vad gäller rikets styre bör en författningsdomstol införas, samt stenhård kontroll för utgifter och balanser, återinföra ämbetsmannaansvaret, och lägre spärr till riksdagen. Politiker och ämbetsmän tjänar oss, vi tjänar inte dem.

Det kommunala självstyret bör återupprättas och stärkas. Lokalbefolkningen vet vad som är bäst för dem och närmiljön. Politiska beslut ska tas så nära folket som möjligt. Och följaktligen bör vi även lämna det överstatliga EU, och knyta egna handelsavtal med resten av världen.

Detta har gjorts förut, och det kommer att fungera igen. Fria marknader och avregleringar gör länder rikare, inom samtliga befolkningsskikt. Tyvärr har vi ett socialistiskt och socialliberalt skynke för våra ansikten. Men om vi verkligen vill, så kan vi göra Sverige till världens rikaste land på ungefär tre mandatperioder.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.