Artikel 50 eller ej?


Det finns en given struktur för hur ett EU-land ska lämna unionen. Och det här förfarandet kallas för artikel 50. Det handlar om att meddela unionen om utträdet, samt omförhandla enligt ett givet mönster.

Nå, vad händer om Storbritannien INTE åberopar artikel 50, men ändå väljer att lämna?

Dvs lämna unionen på sitt eget sätt och omförhandla utifrån eget huvud, med var och en av staterna, eller i valda konstellationer.

Ja, EU-byråkraterna kan ju surna till och försöka kasta grus i maskineriet, men de har ju egentligen ingen verkligt makt över de enskilda länderna, och deras framtida avtal med Storbritannien, som ju befinner sig utanför EU. Dessutom finns det ju många länder utanför EU, vars olika relationer med UK kan komma att påverka de Europeiska ländernas relationer.

UK behöver inte åberopa artikel 50. Om parlamentet beslutar sig för att lämna EU, så kan de träda ut enligt eget huvud. EU har ingen makt att implementera sina direktiv, de kan inte bötfälla UK, de har ingen gemensam armé som kan utöva påtryckningar, de har ingenting.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag