Är vi alla islamofober nu?


Islamofobi är ett intressant ord, kanske ännu mer intressant hur det används. Ordet ska tolkas som en överdriven rädsla för religionen islam, precis som agorafobi är torgskräck, en överdriven ängslighet för öppna ytor (agora är gammelgrekiska för torg).

Ibland används ordet islamofob synonymt med rasist, eftersom kritik mot religionen islam ibland kan tolkas som kritik mot själva folkgruppen som utövar religionen.

I debatten bör man absolut särskilja religionskritik från hån mot någons hud- eller hårfärg. Rasism och religionskritik är två olika saker, även om de ibland sammanblandas.

Kan, och bör man kritisera religioner? Svaret på den frågan är självklar, javisst ska man få kritisera religioner. Vi har en lång tradition av religionskritik i Europa, kanske är det därför våra samhällen är så fria, självständiga och sekulariserade jämfört med exempelvis Mellanöstern.

I begreppet religionsfrihet ingår även att man har rätten att välja bort religion, och att man får ifrågasätta myter, legender och traditioner.

Får man då kritisera islam?

Svaret på den frågan blir genast mer komplicerad. I princip får man det, men i praktiken blir det svårt.

I Sverige skulle inte en tidning som Charlie Hebdo inte kunna existera, lagen om hets mot folkgrupp och förtalsbrott skulle sätta käppar i hjulet. Och tidningen skulle förmodligen inte distribueras, då kioskägarna kanske inte ens vågar låta den stå framme.

Är då förtalslagar och lagen om hets mot folkgrupp meningslösa, borde de avskaffas?

I det stora hela är faktiskt yttrandefriheten viktigare än dess begränsande lagar – därom måste vi alla vara överens. Om vi inte hade yttrandefrihet skulle vi inte kunna sitta här idag och läsa denna blogg, eller någonting annat utan att skriften först granskats av en censurmyndighet. Och så vill vi inte ha det.

Ska man få skriva vad som helst?

Lögner och förtal bör absolut kunna drivas till domstol, här kan man driva en normal rättsprocess. Genom att framlägga bevismaterial, och därigenom visa att gärningsmannen inte hållit sig till sanningen. Om kränkningen är grov och orsakat tappat anseende och förlorade inkomster så blir bötesbeloppet därefter.

Men vi kan ju inte att föra bevis mot en religion. Vad är lögn och sanning i religionens skrifter, och har utövarna rätt eller fel? Det ligger i sakens natur att en religion inte kan bevisas eller härledas med logiska argument. Därför blir det svårt med förtalsprocesser med/mot en religion.

Och till den slutliga frågan, bör vi vara rädda för islam, är det en farlig religion?

De flesta muslimer är helt vanliga fredliga människor, men vi vet att islamisterna rekryterar från ”normala” muslimska grupper och att det kan ske i vanliga moskéer eller på andra platser där muslimer träffas.

Det finns också en stigande skala från muslim till islamist, och somliga tror att allt fler muslimer radikaliseras och befinner sig någonstans däremellan. Svårt att påvisa dylik statistik, alltså blir det hypotetiska antaganden.

Det har alltid funnits en sammanblandning av islamism och vanlig islam. Och icke-muslimer är förmodligen mer rädda för hela den muslimska religiösa sfären nu än för några dagar sedan.

Är då rädslan för islam överdriven, lite manisk? Det är ju själva definitionen på en fobi.

Svårt att svara på. Men jag tror att det ligger i människans natur att hellre ta det säkra för det osäkra. Och det är ju tråkigt för alla de skötsamma muslimer som bor i Europa.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag