Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier?


Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier? 1Är självstyrande regioner och kommuner ett hot mot idén om nations- och imperiebyggande? Naturligtvis kan man göra den invändningen.

USA är ett imperium, liksom EU, Ryssland och Kina, stater som består av många olika provinser och regioner, där en centralmakt har inflytande.

Jag vill göra gällande att lokalt styre inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning till expansion och imperialism. Men det beror naturligtvis på imperiets karaktär.

Ett större antal regioner kan samarbeta om försvar, utrikespolitik och sådant som ligger långt över medborgarnas liv och som inte påverkar deras lokala självstyre. Försvarssamarbete mellan regioner kan förstås vara mer effektivt om man hotas av en större fiende.

Men det yttre hotet får inte inkräkta på regionalismen som sådan, krigslagar och undantag får inte bli permanenta och långsamt upplösa det lokala självstyret och förvandla regioner till tysta vasaller.

Schweiz är ett bra exempel på ett land som har lyckats hålla stånd under mycket lång tid mot överstatlighet och nationsbyggandets dåliga sidor. Dess regioner har fortfarande mycket autonomi, och nationen är faktiskt en allians av små stater. Detta har inte bara bidragit till fred och välstånd, utan också till en känsla av egenmakt och trygghet.

Schweiz trygga samhälle har lett till att människor i andra länder sätter in sina pengar på landets banker eftersom de vet, åtminstone tidigare, att deras pengar är i trygga händer.

Alplandet är en påminnelse om hur stora delar av Europa såg ut innan Tyskland och Italien enades, ett lapptäcke av små länder och regioner med olika vanor, seder, praxis och ibland till och med språk. Och även om det ofta styrdes av en prins var makten nära till hands; klagomål hördes och försvann inte i den byråkratiska kvarnen 1000 kilometer från din hemstad i Bryssel, Washington, Moskva eller Peking.

Och det var i denna miljö som den särpräglade europeiska kulturen föddes och blomstrade. Överdriven nationalism och enande var något som hände relativt sent i slutet av 1800-talet, och tyvärr förde med sig en hel del dåliga saker som fortfarande påverkar oss negativt idag.

Med andra ord finns det egentligen ingen motsättning mellan att främja hela sitt land och samtidigt vara stolt över sin specifika region. En bra nation lämnar regionen i fred. En bra nation tillåter regionalt självstyre.

*

Artikeln finns även på engelska här.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.