2023 06 02

Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier?

Är självstyrande regioner och kommuner ett hot mot idén om nations- och imperiebyggande? Naturligtvis kan man göra den invändningen. USA är ett imperium, liksom EU, Ryssland och Kina, stater som består av många olika provinser och regioner, där en centralmakt har inflytande. Jag vill göra gällande att lokalt styre inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning …   ►