Är flyktingar lönsamma?


Under hösten har det i sociala medier pågått en lågintensiv debatt om huruvida flyktingar är lönsamma eller ej. På den ena planhalvan står hela det politiska etablissemanget, sossar, miljöpartister, moderater och på den andra planhalvan personer som Thomas Gür och Tino Sanandaji. Sverigedemokraterna tar jag inte med i debatten, eftersom deras åsikter tenderar att vara samma, oavsett vad forskning och siffror säger.

Etablissemanget menar ofta att flyktingarna är en vinst för Sverige, att de är färdigutbildade, kommer i arbete och betalar tillbaka till samhället. Medan Sanandaji och kompani menar att flyktingarna ofta är lågutbildade, går länge på offentliga bidrag, inte är arbetsföra lika länge som svenskar, och helt enkelt blir en förlustaffär i slutänden.

Det är iof svårt att motsäga Sanandaji, ty han är påläst och tar med alla viktiga parametrar. Han har inte heller en politisk tjänst att vakta, på så sätt är han en fri kraft, en oberoende debattör.

Låt mig polemisera mot alla idéer i den här debatten.

Min åsikt är att det inte ens är meningsfullt att räkna på flyktingarnas eventuella lönsamhet. Flyktingar är – så som systemet är uppbyggt idag – bortkopplade från arbetslivet. Det tar mellan 15-24 månader att utreda deras status, därefter får de ev. stanna, och det tar ytterligare ett tag för dem att uppnå försörjning.

Därefter står det dem fritt att bli kvar i Sverige, fortsätta till ett annan land, ofta UK, Tyskland eller USA, där förutsättningarna ofta är bättre för invandrare att få jobb. Eller så väljer de att återvända till sitt hemland när kriget är slut, vilket ju är logiskt.

Så vad skulle vinsten för Sverige vara med detta?

Är det ens meningslöst att räkna in parametern lönsam? Vi kan ju knappast tvinga dem att stanna och jobba ihop till sin skuld till svenska staten.

Det är bara att inse att flyktingar har en speciell status, de flyr och erhåller stöd och hjälp, punkt slut. Räkna inte med att de ska jobba och försörja sig i det ankommande landet.

Även om de stannar kvar i Sverige så är det inte säkert att de blir lönsamma; de kan vara skadade, traumatiserade el dyl. Kanske har de inte ens en utbildning, eller kunskaper som passar det nya landet. De kan t o m vara analfabeter. Då måste de först utbildas från grunden för att passa in.

Det är lite av ett logiskt glapp att räkna på flyktingars lönsamhet. Tanken är ju inte att de ska vara lönsamma.

Det sker en glidning i begrepp. Jag tror många avsiktligt eller oavsiktligt blandar ihop flyktingar med vanliga invandrare (arbetskraftsinvandrare). Denna grupp söker jobb, integreras i samhället via arbetsplats och fritid, betalar skatt etc.

De kanske också en dag beslutar sig för att åka hem till sitt land, men då har de ju ändå varit en vinst för Sverige från dag ett.

Möjligen är det just därför som många andra länder släpper in fler invandrare (via green card system etc), men mycket färre flyktingar?

Kanske skulle svenskarna krypa upp ur bunkern och kika lite på omvärlden? Vill man vara ett framgångsrikt land för invandrare så ska man framförallt titta på USA, Kanada, Australien etc. Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag