Allianser efter EU?


europe-after-crisis2

Vi ser redan idag olika formationer inom EU. Den grupp som definierats sig bäst hittills är nog Visegradgruppen (V4), bestående av Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. I ett framtida scenario kan jag tänka mig att de även kan attrahera Slovenien och Kroatien, samt delar av Ukraina och Vitryssland. Dessa länder har ett gemensamt Centraleuropeiskt historiskt arv.

Kan vi även tänka oss en liknande formation uppe i norr? Ja, det finns ju egentligen redan. De nordiska länderna har nära relationer, och det fanns passfrihet långt innan EU.

Vad händer med Västeuropa då? Här blir det svårare. Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien är solitärer. De är alla gamla stormakter, och partnerskap är inget självklart. Kanske kan man se en latinsk liga i framtiden? Och kanske även en Tysk, Holländsk och Österrikisk? Vi kan också tänka oss ett Europa där unionen delvis finns kvar, och där några av dessa länder ingår.

I Östra Medelhavet framträder de Ortodoxa länderna som en möjlig enhet. I tider då konservativa värden lyfts fram kan religionen öka banden länder emellan. Ryssland är också Ortodoxt, och kommer förmodligen att ställa sig välvillig till dylika samarbeten, även om de själva inte direkt deltar.

Sen finns det andra typer av formationer, som inte består av historia, arv och språk utan av geografiska och ekonomiska faktorer. Området runt Alperna är Europas rikaste, och de har mer gemensamt än man tror. Visserligen pratar man olika språk, men det kan finnas annat som enar, Schweiz är ett bra exempel på en dylik statsbildning. Andra rika regioner är London, Paris, Norra Spanien och delar av Skandinavien.

Annars sker tillväxten just nu mest i V4-länderna, där Polen, Ungern och Tjeckien gör ständiga framsteg. Medan regioner med sämre ekonomi hittas i Grekland, Portugal, Södra Italien och Ortodoxa Medelhavet.

Grekland framstår också ibland som en solitär. Man har inte så mycket gemensamt med de övriga ortodoxa grannarna, då språk och ursprung delvis skiljer. Ekonomin är i botten och man har problem med migranter som antingen avvisats från andra länder, eller just anlänt och vill vidare in i Europa. Det finns en risk att de fastnar i Grekland och på Balkan.

Man kan spekulera länge om det här, det enda vi kan vara säkra på är att både gränser och länder förändras, imperier rasar, och nya byggs. Så blir det även för EU, och det finns en risk att dess saga blir mycket kort.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag