300-miljarders olympiaden


Förberedelserna för de olympiska vinterspelen i Ryska Sotji har uppskattningsvis kostat  50 miljarder dollar, vilket motsvarar över 300 miljarder kr. Det är en fjärdedel av de totala offentliga utgifterna i Sverige under ett år. Och förmodligen mer än alla andra olympiska vinterspelen kostat tillsammans.

Och detta i ett land där stora delar av befolkningen lever långt under västerländsk standard, på u-landsnivå menar somliga kritiker. Medan en nyrik elit, som ofta tillskansat sig makt och pengar via korruption och svågerpolitik, lever jetsetliv.

Man brukar peka på Ryssland och beskriva det i termer av rovkapitalism. Systemet i Ryssland har dock inget med kapitalism och fri marknad att göra. Det är snarare en blandning av medeltida skråväsende och resterna av sovjetunionens totalitarism.

Stora mäktiga män mjölkar viktiga infrastrukturprojekt på pengar. Enorma belopp går åt när något ska byggas, och när invigningen nalkas är allt halvfärdigt och pengarna slut. Så ser det ut i Sotji idag.

Ryssland har valt fel väg. Om man tittar på de gamla sovjetiska satellitstaterna i väster, Polen och Tjeckien så ser vi en helt annan utveckling. Länderna har sakta stärkt sin ekonomi, och välståndet når de flesta befolkningsskikt. Ekonomin och politiken baseras på den fria västerländska modellen, korruption och översitteri pressas tillbaka.

Ryssland har måhända väldiga rikedomar, en allt större och mäktigare armé och en tsar som tar emot i guldfolierade salonger. Men allt är kulisser, verkligheten är en annan. Vi hittar sällan bättre exempel på hur illa det kan gå om man stryper den fri marknaden och det fria ordet.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag