2010 09 08

Fler jobb och bättre välfärd – eller stora skattesänkningar?

Fler jobb och bättre välfärd – eller stora skattesänkningar? Vi kan inte vänta. Så lyder två av socialdemokraternas slogans. Eftersom jag jobbar med reklam och grafisk form intresserar jag mig för dylika korta snabba texter, de kan vara mycket effektiva om de träffar rätt. Det klassiska skolexemplet är Avis (den ständiga tvåan på biluthyrningsmarknaden) som …   ►