Vi behöver ett nytt liberalt parti i Sverige


Den svenska politiska partierna står inte upp för frihetliga värden längre, om de någonsin gjort det. Vi behöver ett nytt liberalt parti med tydliga värderingar. Det här partiet skulle jag kunna rösta på.

Frihet
Frihet från tvång är essentiellt i ett kreativt, framgångsrikt samhälle.

Individen
Samhällets minsta beståndsdel. Du äger dig själv och respekterar andras självägande.

Staten
Begränsad. Arbetar primärt med rättsväsende, inre och yttre försvar. Lägger sig inte i ditt liv om du inte är skäligen misstänkt för brott.

Landet
Regionalism är ledordet. Mindre länder förenklar folkstyre. Medborgarna får inblick i saker som är viktiga för dem i närregionen. Ju längre bort de styrande befinner sig desto mer växer politikerföraktet och ointresset.

Folkstyre/demokrati
Folkstyre/demokrati innebär inte att andra ska får rösta om hur du ska leva ditt liv. Därför är demokratin starkt begränsat till ett enbart omfatta specifika gemensamma spörsmål.

Civilsamhället
De flesta frågor kan lösas via grannsamverkan, kvartersgemenskaper och affärsföreningar. Genom frivilliga avtal och överenskommelser bygger vi samhället från gräsrotsnivå.

Ekonomi
Fri marknad. Skapa, sälj & behåll vinsten. Upprepa vid behov.

Skatter
Skatt är form av konfiskering av privata medel – hur man än vänder och vrider på det – ju mindre desto bättre.

Offentliga bidrag
Konfiskerade pengar. Ju mindre desto bättre. Ska enbart gå till de som verkligen behöver. Staten bör ha en slags kriskassa och agerar last line of defense.

Rättsväsendet
Alla är lika inför lagen, som är tydlig, logisk och rättvis. Finns det inget offer så finns det inget brott.

Invandring
Välkommen att arbeta, och bygga vårt samhälle tillsammans! Flyktingpolitik finansieras inte med offentliga medel.

Försvaret
Frivillig milisarmé, som påminner om den i Schweiz.

Vapen
Det är din ensak om du bär vapen i hemmet eller ute i vildmarken. Men land- och fastighetsägaren bestämmer om du ska få bära vapen inom hennes domäner. Därför finns det ingen särskild rättighet att bära vapen överallt.

Yttrandefrihet
Ja, alltid. Men var beredd på att lögn & förtal kan leda till civila rättsprocesser.

EU
Lägg ner unionen, avskaffa euron, men behåll fri rörlighet av produkter, kapital och människor.

Religion
Självvald privatsak, så länge du inte stör andra.

Moral & dygder
Ett samhälle bygger ofta på gemensamma värderingar och kultur. Och det är givetvis praktiskt om de som bor i ett samhälle delar värderingar.

Droger
Urbota dumt, men ej straffbart om du inte stör andra.

Miljön
Föroreningar skadar, du får inte skada andra.

Vården
Drivs bäst av läkare. Helprivat, finansieras av försäkringar. Transparens vad gäller kostnader, behandlingar etc.

Skolan
Drivs bäst av lärare. Finansieras av staten så länge vi har skolplikt, men läggs ut på entreprenad. Tydliga kvalitativa mål. Hemskolning är inget problem för de som föredrar det.

Kultur
Kultura anemi betyder själens odling på latin. Inget som staten bör syssla med.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag