Vem är ansvarig?


Det är många som efterlyser mer ansvar från de folkvalda. Våra politiker är valda på fyra år, och därefter kan de lämna sin tjänst utan att ställas till svars för eventuella felaktigheter. Politiken blir ibland kortsiktig, och ofta inriktad på att vinna dagsopinionen.

Vi borde kunna kräva ansvar och eftertanke från våra politiker. Men ofta saknas det dylika mekanismer i våra statsskick. Om ansvar kunde utkrävas kan jag lova att våra folkvalda inte skulle rusa fram så snabbt, utan tänka sig för både en och två gånger.

Vem ska ansvara för att EU:s valutaprojekt inte fungerade? Det har kostat miljarder och åter miljarder och lämnat Europa i en närmast kontinuerlig finanskris. Vem ansvarar för att Schengen-samarbetet och gränsskyddet inte fungerade? Nu tvingas vi skicka hem hundratusentals flyktingar som lockats till Europa på falska premisser.

Vem ansvarar för EU:s regelverk? Få vet hur den enorma dinosaurien fungerar rent politiskt, vem som driver agendan, och vart vi egentligen är på väg. EU-parlamentet har inte rätt att föreslå lagar, de kan bara godkänna dem. Och resten av byråkraterna är inte folkvalda utan nominerade av andra byråkrater. Någon demokratisk tradition verkar inte finnas här. Vem är ansvarig? Av vem kan vi avkräva ansvar?

Det finns inte heller någon kontinuitet i den lokala lagstiftningen. Om vi tar det svenska skattesystemet som ett exempel. Vi har dels löneskatter, arbetsgivaravgifter, bolagsskatt och dels moms, samt punktskatter på alkohol, tobak, bensin etc. Därutöver finns det reavinstskatt på bostäder, fastighetsskatt, stämpelskatt etc. Det är ett väldigt intrikat system, vars uppgift är att avkräva medborgarna pengar och överföra dem till politikerna.

Varför är skattesystemet så komplicerat? Varför betalar vi så mycket skatt? Det totala skattetrycket, när alla skatter sammanräknas blir ca 45% av din lön. Det är långtifrån den medeltida bondens tionde (10%). Är skattesystemet avsiktligt krångligt så att vi inte ska märka hur mycket pengar som försvinner?

Arbetsgivaravgiften syns inte för den vanliga löntagaren, moms och andra punktskatter redovisas inte heller separat för konsumenter. Är det verkligen rimligt att försöka dölja skatterna? Varför? Vem är ansvarig? Kan vi avkräva ansvar?

Sjukvården förfaller trots att skatterna hela tiden höjs. Väntetider på akutavdelningarna samt för operationer börjar bli ohållbara, framförallt i storstadsregionerna. Polisväsendet förfaller, personalen klagar på allehanda brister, många säger upp sig och hinner inte ersättas av nya. Skolan blir sämre, de saknas lärare, ungdomarnas kunskaper är dåliga vid internationella jämförelser. Vem ska vi hålla ansvariga? Någon sköter ju de här offentliga organisationerna, det måste ju finnas någon ansvarig?

Det saknas oändligt mycket ärlighet, ryggrad och kontinuitet. Och om politikerna får köra med oss på det här viset, utan att vi avkräver dem något ansvar så kan det gå mycket illa. Då är vi snart inte medborgare längre, utan undersåtar.

Då kan vi fråga oss själva, hur blev det så här, vem är ansvarig?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag