Vart tog skattepengarna vägen?


I forna tiders feodalsamhällen krävde fogden bönderna på ett tioende, dvs bönderna fick lämna in en tiondel av sin skörd till godset. Fogden å andra sidan lovade beskydd, lag och ordning – i bästa fall. Ofta såg den här typen utav skatteindrivning ut som dagens maffiaverksamhet, om bönderna inte betalade åkte de på stryk. Pengarna användes av fogden efter eget tycke, till krig, byggnationer, lyxkonsumtion etc.

Skatt var lika med stöld.

Sedan medeltiden har våra samhällen utvecklats, under 1800-talet lades grunden för de demokratiska reformer som lett fram till dagens välfärdssamhälle. Fogden har ersatts av folkvalda, och skatten används för att finansiera gemensamma åtaganden som försvar, rättsväsende, utbildning, vård och socialförsäkringar, bidrag etc.

Kan man idag prata om skatt som stöld?

Det är givetvis en stigande skala. Ju fler meningslösa utgifter som de folkvalda ägnar sig åt, desto större blir missnöjet hos skattebetalarna, och desto sämre blir betalningsviljan.

När politiker slösar pengar på representation, ogenomtänkta infrastrukturprojekt, onödiga reklamkamjer etc, då ringer varningsklockorna. Det finns en sajt som på heltid ägnar sig åt att uppdaga slöseri med offentliga medel, så jag tänker inte gå in på det i detalj.

Ja, vi kan konstatera att skatt kan vara stöld – även i dagens moderna samhälle.

Om en ensamstående sjuksköterskas skattepengar går till bjudresor, nattklubbsbesök och cigarrer – ja, då kan vi absolut prata om stöld. Till detta kommer även korruption i vissa länder, där skattepengar helt enkelt bara försvinner. Oklart vart, men förmodligen i någons ficka.

Den ensamstående sjuksköterskan skulle själv aldrig ha råd med motsvarande utsvävningar istället tar politikerna hennes pengar och nyttjar dem för eget syfte.

Sjuksköterskan kan inte ensam ställa sig upp mot politiker och myndigheter, hon kan inte processa mot statsmakten och dess representanter. Vart fjärde år kan hon lämna en missnöjesröst, och försöka få bort de sittande politikerna och prova ett nytt gäng. Med risk för att slöseriet upprepas.

Det är mot bakgrund av det här resonemanget som vi bör begrunda slöseriet inom EU. Det saknas 57 miljarder kr i EU:s bokföring. Det är mer än hela den svenska försvarsbudgeten under ett år, mer än vård och skola. Blir ni upprörda?

Vi kan skratta åt unga nyliberala slynglar som springer omkring med T-shirts med texten skatt är stöld. Verkligheten är ju mer nyanserad, mer balanserad och sofistikerad

Skatt är delvis stöld.

*

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om skatt, skatter, slöseri, EU


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.