Varför frihet?


Att diskutera frihet i tider av integritetskränkande lagar är viktigt. Bloggaren Henrik Alexandersson skriver om det liberala frihetsbegreppet, och nämner kort själva anledningen till frihet. Varför? Hans egen tolkning handlar om att människor är olika, därför bör ett samhälle vara tolerant och ge största möjliga frihet åt envar.

Ett liberalt samhälle ger största möjliga frihet åt alla. Socialisten kan skapa kollektiva lösningar, kooperativa företag etc på frivillig basis, medan den konservative kan gå i kyrkan och leva ett traditionellt familjeliv. Och alla andra kan leva som de vill, så länge de inte skadar eller inskränker andras frihet.

Man kan också och vända på steken, och ställa motfrågan varför ofrihet?

Ibland kan vi faktiskt acceptera ofrihet. Om vi står inför krig, naturkatastrofer eller andra stora utmaningar, då kan det vara praktiskt med en stark karismatisk ledare, som tar snabba beslut och räddar flocken och för ut den på andra sidan.

Att istället sitta i långbänk, diskutera och aldrig komma till skott kan äventyra guppens framtid. Å andra sidan kan den starke ledaren ha fel, och då går gruppen under likväl.

Många diktatorer och starka ledare använder just yttre hot som argument för inskränkande lagar och hårt styre. Jämför med USA där det utmålade terroristhotet bidragit till speciallagar, Guantanamo Bay, sämre integritet etc.

Människorna uppmanas att hålla ihop och offra sig för gruppens framtid och säkerhet. Att den starke ledaren suger ut folket och själv lever i sus och dus brukar oftast komma fram efteråt. Jämför med Egyptens förre diktator Mubarak.

För det finns alltid ett efteråt. Starka ledare skaffar sig alltid fiender, och när fienderna har organiserat sig och revolterar så faller ledaren. Och en ny auktoritär ledare tar makten.

Frihet och demokrati är en väg ut ur denna destruktiva spiral. Friheten är givetvis inget som är givet oss av högre makter eller en naturlag. Nej, det är ett mänskligt påfund. Demokrati, yttrandefrihet, likhet inför lagen etc, allt detta är mänskliga konstruktioner för att skapa samhällen där största möjliga frihet och rättvisa råder, för allas bästa.

Och med allas bästa menar jag verkligen allas. Hårt styrda samhällen är ofta fattiga. När tanken begränsas flyr och tystnar de som älskar att tänka. Framsteg och utveckling avstannar. Jämför Sovjetunionen med västvärlden, i den gamla kommuniststaten användes fortfarande radiorör medan man byggde datorer i väst.

Människan älskar frihet, därför vill hon vara fri. Frihet främjar dessutom kreativiteten och för mänskligheten framåt, till gagn för alla.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, frihet, frihetsbegreppet, liberalism, libertanianism


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag