Varför dödar coronaviruset 9% i Italien men 0,4 i Tyskland?


Varför dödar coronaviruset 9% i Italien men 0,4 i Tyskland? 1Den som intresserar sig för statistik märker att de preliminära dödstalen för coronaviruset skiljer sig markant åt mellan olika länder, där Italien ligger på topp med ca 9%, Kina: 4%, Korea, Schweiz, Sverige: ca 1% och Tyskland: 0, 4%. Notera att siffrorna ändras från dag till dag.

Givetvis finns här ett antal felkällor, exempelvis bristande kunskap om antalet sjuka. För att kunna räkna ut en sjukdoms dödlighet så bör man veta hur många som insjuknat totalt. Ett land som inte testar ordentligt har ingen ordentlig kunskap om antalet sjuka och då förefaller dödstalen vara högre. Kanske är det inte förrän efter influensan dragit förbi som man har hela bilden och kan räkna ordentligt?

En annan felkälla kan vara demografin, om en sjukdom drabbar äldre i större utsträckning, så blir dödssiffrorna högre i ett land med stor andel gamla i befolkningen.

Ytterligare felkällor skulle kunna vara att länder och regioner befinner sig i olika stadier av sjukdomen. Eller om viruset muterar i olika varianter, där de olika varianterna har olika dödlighet.

Skälen och definitionerna till dödsorsaken kan också vara en felkälla. Om patienter som redan lider av andra sjukdomar och smittas av en influensa och dör – kan man då tillskriva influensan hela dödsorsaken? Även kvaliteten på vården och vårdinsatserna kan vara av betydelse.

Om vi koncentrerar oss på coronaviruset, vad är det som gör att olika länders dödstal skiljer sig så mycket åt i det här specifika fallet?

Givetvis kan det röra sig om alla dessa ovan nämnda felkällor, men vid en snabb översikt så verkar det som att den mest angivna felkällan verkar vara kunskapen om hur många som är smittade, dvs hur många som testas. Korea anges ofta som ett land där många kvalificerade tester utförts, och deras dödstal ligger på ca 1,1 % i dagsläget.

Dödligheten hos en vanlig influensa är ca 0, 1%. Preliminärt utifrån siffrorna från Korea så är coronainfluensan ca 10 gånger mer dödlig än vanliga influensor, med särskild tonvikt på de äldre grupperna i samhället.

Är då detta farligt? Ja eller nej? Folk vill gärna ha förenklade svar utan nyanser. Ont eller gott? Svart eller vitt? Sött eller salt? När var och en egentligen bör göra sin egen riskbedömning med hjälp av siffrorna ovan, vilket ju inte är helt lätt.

*

Statistiken för coronaviruset ändras från dag till dag, alla siffror är ungefärliga och gäller enbart 2020-03-22, dagen då artikeln publicerades.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.