Vad händer efter Joe Biden?


Vad händer efter Joe Biden? 1
Joe Biden svär presidenteden, bild från Wikipedia

De stora medierna försöker hålla Joe Bidens hälsoproblem borta från den allmänna debatten. Frågan är hur länge de kan fortsätta att skydda honom? Biden mumlar, glömmer namn, beter sig som en dement förvirrad person, och gör få offentliga uttalanden, intervjuer osv.

Beteendet har pågått en längre tid, även under själva valet och dess upptakt. Den inre kretsen runt honom känner förmodligen till problemen, frågan är om de skyddar honom, eller utnyttjar honom?

Oavsett vilka motiv personerna runt Joe Biden har, så befinner de sig sannolikt utanför lagens råmärken. För det första så bör USA:s president vara vid god mental hälsa. Gjordes det något officiellt hälsotest, som också krävdes av Trump när han gick till val? Den amerikanska presidenten är även överbefälhavare och har tillgång till kärnvapenarsenalen. Kan vi överlåta detta till en förmodat senil man? Vid en eventuell misstanke om olämplighet, borde han inte ställas inför riksrätt?

För det andra så kan en individ som inte är vid sina sinnens fulla bruk utnyttjas. I det här fallet så finns det otroligt mycket att vinna, eftersom personen i fråga är världens mäktigaste man. Han kan manipuleras till att ta beslut som gynnar specifika intressen, och blir därmed en politisk marionett. Vi ser väldigt ofta vicepresidenten Kamala Harris  vid Bidens sida, även när han undertecknar dekret. Hur ofta såg vi vicepresidenten under Trump, Obama eller Bush? Det var inte lika vanligt med en ständigt närvarande skugga under deras mandatperioder.

Den gäckande frågan är förstås hur länge detta kan pågå? Om Joe Bidens hälsa försämras ytterligare så kommer han delta ännu mindre i det påfrestande offentliga livet som krävs av en president, och folk kommer att få bekräftat att saker inte står rätt till. Vid något givet läge så kommer man att behöva sätta stopp för charaderna och Harris tar över rollen som president. Handlar det om 6 månader, ett år? Förmodligen inte längre än så.

Och vi hamnar i ett läge där valet ifrågasätts ur olika synvinklar, även ur hälsoaspekten; hur kunde egentligen en dement man tillåtas ställa upp i valet? Mot en fond av tidigare obesvarade frågor om fusk med poströster osv, saker som förmodligen aldrig kommer att utredas. Och därutöver tar en vicepresident över, som inte ens var särskilt populär i de egna leden.

Hela arrangemanget har en tveksam folklig förankring, och rimmar illa med den demokratiska grundtanken. Och media (som brukade kallas den tredje statsmakten) granskar inte flera uppenbara problem utan går istället Biden-adminstrationens ärenden. Den officiella versionen kommer förstås att vara att Joe Biden var kärnfrisk innan valet, men hans hälsa försämrades drastiskt efteråt. Och att Kamala Harris och folket kring henne är legitima arvtagare. Samt att inga oegentligheter skett, vare sig med hälsointyg, poströster, valmaskiner, eller manipulation och utnyttjande av den dementa presidenten.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag