Två varianter av PK


Två varianter av PK 1PK är en förkortning av politiskt korrekt, ofta en benämning på etablissemangets tillrättalagda verklighet. Det kan handla om att dölja skrämmande saker, vi har ju ofta hört i rättsliga sammanhang att anmälningsbenägenheten har ökat – istället för att brottsligheten har ökat. Ett annat exempel: förra året var det inte politiskt korrekt att kräva ålderstestning av flyktingbarn, de som föreslog ålderstestning anklagades för att gå rasisters ärenden. Men nu är det plötsligt ok, i dagsläget ålderstestas alla.

PK kan alltså ändras och förskjutas. Ibland pratas det ironiskt om ändringar i PK-manualen. När fordom viktiga ståndpunkter plötsligt ändras eller gallras bort. I grund och botten är det givetvis ett sätt för politiker att kontrollera information, och de etablerade medierna hänger på tåget. De är också ofta PK, ty det är opportunt och ger tillträde till maktens korridorer. Samt ett tack för det livgivande presstödet som många medier inte skulle klara sig utan idag.

Under senare tid har en annan bild av verkligheten dykt upp. Den lanseras från konservativt håll, bl.a från den amerikanska alt-right rörelsen och andra nationalistiska organisationer i Europa. De är väldigt duktiga på att nå ungdomar via olika internetkulturer. Här får vi höra att det är judiska affärsmän som lockar flyktingar till Europa, att sydstatarna i det amerikanska inbördeskriget minsann inte var så dåliga, att invandring oftast är skadligt för samhället etc etc.

Nationalisterna menar att de utmanar allt som är PK, och att de vill berätta sanningen. De påstår att de hatar det politiskt korrekta, och krigar mot de tillrättalagda lögnerna. Men nationalisterna är egentligen inte heller särskilt intresserade av sanningen – inga politiska krafter är det – alla vill använda historien till sin fördel. Och nationalisterna är också i allra högsta grad PK – men det är en annan förvanskad politisk bild som de vill förmedla. Nationalistisk PK. De vill byta ut en förljugen bild till en annan.

Vill man ha en bild som bättre överensstämmer med verkligheten så får man söka sig utanför SVT & Arktos etc. Och det kan vara svårt, ty bägge PK-varianterna ger färdiga tilltalande bilder, och de är givetvis kryddade med en och annan sanning. Och budskapet är lättförpackat och aptitligt. Vem vill sitta på bibliotek med damm på huvudet och läsa gamla böcker, när man kan sitta hemma och antingen hata Trump eller shitposta grodor på internet?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag