Turkiet provocerar EU-land


Ett turkiskt skepp med seismologisk utrustning befinner sig inne på Cypriotisk ekonomisk zon och gör mätningar. Anledningen är att cyprioterna tidigare gjort gasfyndigheter i området, och Turkiet anser på oklara grunder att de har rätt till delar av havsområdet.

Norra tredjedelen av Cypern är sedan 1974 ockuperat av Turkiet; under 80-talet försökte Turk-cyprioterna utropa en suverän stat, som inte erkänts av något annat land eller av FN, utan bara av Turkiet.

Gasfyndigheterna finns utmed den södra sidan av ön, mot Israel och Egypten, dvs inte i anslutning till det turkiska fastlandet.

Samtal har länge pågått om en återförening av ön, förhandlingarna fick ny fart när gasfyndigheterna blev aktuella, men nu har Cyperns president Anastasiades hoppat av i protest mot kränkningarna.

Britterna, som har kvar baser på ön beklagar händelsen. EU-ordförandelandet Italien är informerat. Italienska företag är dessutom inblandade i provborrningarna.

USA har under året haft nära samtal med Cypern, om en utökad roll i regionen. Joe Biden var i Nicosia för några månader sedan. Tillsammans med Israel utgör Cypern ett demokratiskt inslag i ett tämligen krigshärjat och odemokratiskt område.

Frågan är hur USA kommer att agera gentemot Turkiet, de är ju bägge Natoländer. Och vad gör EU när unionens farvatten kränks i provokativt syfte?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag