Trumps tacktal


Donald Trump höll ett i mitt tyckte mycket bra tacktal, och här avslöjar han förmodligen vad han kommer att prioritera under sin tid som Amerikas 45:e president. Trump börjar med att tacka Hillary Clinton, och därefter understryker att det inte längre handlar om uppdelning och fiendskap utan om enighet. Att han vill vara alla amerikaners president, och att han vill sträcka ut en hand till alla motståndare för att skapa samförstånd.

Vidare menar Trump att han under alla år sett otroligt mycket outnyttjad potential i landet, och att de glömda och förbisedda ska lyftas upp, och alla ska ges samma chans till den amerikanska drömmen.

Och han vill renovera innerstäder, vägar, broar, tunnlar, flygplatser, skolor, sjukhus etc. Notera att USA:s infrastruktur är grovt eftersatt på många ställen. Miljoner av amerikaner ska sättas i arbete i detta projekt. Och krigsveteranerna ska tas om hand. Tillväxten ska fördubblas.

Det viktigaste budskapet handlar om inställningen till omvärlden. Trump vill ha goda relationer till alla länder. Handelsavtalen ska gynna USA, vilket de i dagsläget inte anses göra, men att alla länder ska behandlas rättvist. Man söker fred – och inte konflikt.

Trump tackar alla som varit delaktiga i hans historiska seger, och den folkrörelse som skapats kring honom. Först tackar han sina föräldrar, sina systrar, sina bröder. Han tackar sin fru, och alla barnen, samt staben och människorna som hjälpt till i kampanjen, bl.a  Rudy Guliani, Chris Christy, Jeff Sessions, Ben Carson, Mike Huckabee, Mike Flynne m fl.

*

Jag har följt Donald Trump under många år, läst flera av hans böcker, och min bild av honom skiljer sig markant från den bild media målat upp. Och idag vet vi att medias bild var falsk, flera amerikanska tidningar har till och med bett om ursäkt för den skeva bilden. Trump är ingen rasist, och han är inte heller någon motståndare till kvinnors rättigheter. Tvärtom är han den av kandidaterna som i sitt liv verkat för goda relationer mellan människor av alla slag. Han är dessutom en skicklig affärsman och en god familjefar, och har välartade barn, vilket är viktigt i de här sammanhangen.

Om Donald Trump håller hälften av sina vallöften så kommer han att bli en utomordentlig president. Han har energin och viljan att genomföra sina idéer, kanske mer än någon annan av de tidigare kandidaterna. Jag önskar honom lycka till, och han lär behöva det.

https://www.youtube.com/watch?v=N3uHOHMTqJ8&feature=youtu.be

Självrannsakan i media. Se även NYT brev till läsarna samt kommentarerna, som inte är nådiga.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag