Ska de folkvalda inte få rösta som de vill?


Centerledaren Annie Lööf vill lagstifta mot att medlemmar i ett parti röstar på ett annat budgetförslag än sitt eget.

Om detta kan man säga mycket, jag tror att Lööf ser det praktiska riksdagsarbetet framför sig, och att hon vill underlätta de folkvaldas arbete. ”Det är ingen lekstuga att sitta i riksdagen”, säger Annie Lööf. Det ska fungera effektivt och smidigt, inga dumheter här.

Fast i grunden är förslaget djupt odemokratiskt. En parlamentsledamot är vald av folket, och hon ska rösta utifrån sin övertygelse, och utifrån det mandat hon har i väljarkåren. Punkt.

Att tvinga de folkvalda att rösta på ett speciellt sätt är ännu ett led i det sluttande planet som västvärlden nu befinner sig i. Politikerna fjärmar sig alltmer alltmer från folket. Många lagar och dekret görs upp bakom lyckta dörrar av ovalda tjänstemän. Sedan presenteras förslaget till parlamentet som sällan har tid att läsa igenom de digra luntorna.

Stark press uppifrån bidrar till att ledamöterna alltför ofta röstar igenom saker de inte har någon större inblick i. Så här ser det ut i EU, och på många andra håll runt om i världen. Vi lever i ett postdemokratiskt samhälle, som alltmer styrs av teknokrater, lobbyister och en liten elit med okänd agenda.

Det är inte lämpligt att i det här läget inskränka de folkvaldas mandat ytterligare. Folket och de folkvaldas röst utgör grunderna i den västerländska liberala demokratin.

Och på ett personligt plan är jag djupt orolig över hur Annie Lööf och hennes kollegor betraktar demokrati- och frihetsfrågor.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag