Sjukhusens pengar går till AMS-kurser


Vård, skola och polisväsende tvingas spara allt mer, medan regeringen öser ut pengar till allehanda sysselsättningsprojekt i arbetsförmedlingens regi. Staten bidrar till de arbetslösas försörjning, vilket givetvis är nödvändigt i ett modernt samhälle, dessutom betalar staten mångmiljonbelopp för diverse kurser och utbildningar. Arbetslösa får gratis utbildning, när andra får ta studielån. Vissa av dessa kurser är nyttiga, men många är miserabla terapi-sittningar, där den arbetslöse snarare känner sig förnedrad än uppmuntrad att söka jobb.

Anledningen till att arbetsförmedlingen försöker trycka in så många som möjligt i ”åtgärder” är att de vill få ner den ”öppna arbetslösheten” under våren, lagom till valet. Med lite god tur så kan makthavarna skryta med ca 4,5% arbetslöshet, när den verkliga siffran är minst dubbelt så stor!

Samtidigt blir statens viktigaste åtanganden allt mer eftersatta. Förlossningsvården havererar; födande kvinnor får inte komma in till sjukhuset förrän det blott är några minuter mellan värkarna. När barnet sedan är fött skickas de hem lika snabbt.

Psykvården dras med jätteproblem. Psykiskt sjuka bollas mellan olika läkare och behandlingshem; det kan ta flera år innan de ens får en diagnos! Psykoterapi och arbetsterapi dras ner, medan allt fler medicineras. Vårdköerna växer, svårdiagnostiserade fall behandlas med förtidspension.

Polisstationer läggs ner. Det finns alltför många orter i Sverige där närmaste nattöppna polisstation ligger över en timmes bilfärd bort. Tjuvarna kan med andra ord härja fritt.

Kvaliteten på skolorna sjunker. Det är allt svårare att undervisa och hålla god ordning på lektionerna; många elever går ut med ofullständiga kunskaper i de viktigaste ämnena.

Detta vansinniga gyckelspel med våra skattepengar går ut på att snygga till statistiken. Eftersom arbetslösheten anses vara ett av de största problemen, och tillika en måttstock på en regerings effektivitet. Allt för att Göran Persson & Co ska få behålla makten.

Makten framför allt, resten får vänta.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag