Reklam och politik


Reklam och politik 1

Att reklam påverkar sättet vi konsumerar på är inte någon nyhet, men till vilken grad vi egentligen kan påverkas är ett intressant ämne. I marknadsföring är det a och o att identifiera kundgrupper, det vill säga den grupp som är mest troliga att köpa företagets produkter. Politik och sociala problem är något som engagerar människor över hela världen och särskilt yngre personer identifierar sig starkt med sina politiska åsikter. Idag är det därför många företag som väljer att ta en politisk ståndpunkt när de marknadsför sig. Eftersom stora delar av det västerländska samhället har liberala åsikter och tankar som lutar mot vänsterns politik är ofta marknadsföringen riktad åt det hållet. Även om det är riskabelt för bolag att ta politisk ställning fortsätter företag att sända reklamer med tydliga åsikter. Anledningen är att det både fungerar och efterfrågas.

Enligt en undersökning som gjordes av det amerikanska marknadsföringsbolaget Sprout Social anser cirka 82 procent av konsumenter som kallar sig liberaler att märken som tar politisk ställning är pålitliga. Konservativa är mycket mer skeptiska och enbart 46 procent av de tillfrågade tycker likadant. Av liberalerna som deltog i undersökningen vill 78 procent att marknadsförare ska ta en politisk ställning. Enligt Sprouts undersökning tycker hela 66 procent av samtliga tillfrågade att det är viktigt för märken att ta ställning till ledande sociala och politiska problem som invandring, mänskliga rättigheter och rasrelationer. Den nyfunna faktan står långt ifrån den vanliga uppfattningen att företagare som tar en politisk ståndpunkt tappar kunder och försämrar sina försäljningssiffror.

Kontroversiell reklam

Under de senaste åren har det kommit flera politiskt inriktade reklamkampanjer från stora märken och många har mötts av kritikstormar. Ett exempel är Pepsis reklamfilm från 2017 med sociala media-stjärnan Kendall Jenner i den ledande rollen. Reklamfilmen visar en stor demonstration som Kendall ansluter sig till. I slutet ger hon den tungt beväpnade polisen en Pepsi och när polisen tar emot den förvandlas protesten till glädje istället för konflikt. Kritiker påstår att reklamfilmen har tagit scener från aktiviströrelsen Black Lives Matter och att den minimerar svarta människors upplevelser av orättvisa. Under ett år hade Pepsi de lägsta försäljningssiffrorna någonsin bland Generation Y, men idag har företaget återhämtat sig och säljer lika mycket som innan reklamen sändes.

I januari 2019 sände det multinationella företaget Gillette en reklam med en feministisk underton och den har blivit extremt kritiserad. Reklamen hakar på rörelsen #metoo och visar män som har ett skadligt beteende med sexism, trakasserier och mobbning. Syftet är att ifrågasätta mansrollen och filmens slogan är “The Best Men Can Be”. Reklamfilmen har fått tusentals män att bojkotta Gillette. Enligt bolaget själva är reklamfilmen början till deras sociala engagemang som kommer att fortsätta i framtiden.

Reklamens påverkan

Reklam påverkar hur vi konsumerar och eftersom den finner sin väg in i det offentliga rummet är det viktigt att den kontrolleras. I Sverige har vi både bojkottat sexistisk reklam samt infört en ny spelreglering för casino med riktlinjer för hur marknadsföringen får se ut. Flera svenska företag som till exempel Åhlens har också försökt att ta en socialpolitisk ställning genom att marknadsföra normkritik och könsneutrala kläder. För liberaler verkar det vara viktigt att enbart stötta företag som har samma åsikter, men det är viktigt att inte vara alltför naiv när det kommer till marknadsföring. Även om marknadsföring inte borde förbjudas bör man inte glömma att reklam skapas i ett vinstdrivande syfte. Genom att visa liberaler att de brinner för samma saker som dem kan bolagen skapa en lojal kundgrupp som dessutom är köpkraftig. Att fortsätta vara en kritisk konsument även om företaget verkar brinna för samma sak är därför mycket viktigt.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag