Politisk jordbävning i Argentina


Politisk jordbävning i Argentina 1Libertarianen Javier Milei vann presidentvalet i Argentina med god marginal. Hans politik bygger på klassiska frihetliga grunder, där antalet myndigheter ska skäras ner, centralbanken ska sluta manipulera finanspolitiken osv. Det handlar om mindre makt åt staten, och mer makt åt den enskilde. Och eventuellt straff för de som ledde landet i fördärv.

Argentina är landet som en gång i tiden var rikt och framgångsrikt, och fortfarande skulle kunna ha varit det, men som alltid trillar ner i en avgrund av finans- och ekonomiska kriser. Politiken och ekonomin är misskött av korrupta ledare, och den här utvecklingen har hållit på i decennier. Till slut har folket tröttnat och valt en person som Javier Milei, vars lösningar må vara okonventionella i dagens debattklimat, men som tillika lutar sig tillbaka på klassisk österrikisk ekonomi och mycket sunt förnuft.

DN beskriver Milei som högerextrem, och likaså New York Times, som är en slags medial måttstock och likriktare för den vänstertunga mediesfären.

Numera brukar begreppet högerextrem beteckna en individ som vill begränsa statsmakten och dess institutioner, samt sänka skattetrycket. De högerextrema accepterar inte tanken om en ständigt expanderande statsmakt; de är motståndare till socialistiska idéer, där staten tar hand om allt, från vaggan till graven.

Notera att epitetet högerextrem ofta följs av rasistanklagelser. Det är nästan så att vi glömt, att i ett fritt samhälle får vi tycka vad vi vill, om både individer och grupper, både i tal och skrift. Men vi får inte hota, skada eller mörda vare sig individer eller grupper. Ord är ord. Handling är något annat.

Högerextrem-fenomenet brukar också benämnas populism, vilket har blivit ett slags skällsord. Och det är märkligt, då alla demokratiska system faktiskt är populistiska. Emedan aristokratier, kungadömen eller diktaturer är elitistiska, eftersom få personer styr, och det stora flertalet har svårt eller ingen möjlighet att påverka. Populism borde vara något positivt och självklart, där våra ledare kommunicerar med folket och de stora massorna.

Kanske är smutskastningen av populism rent utav en freudiansk felsägning av dagens maktfullkomliga elit?

Vi önskar Javier Milei lycka till med att lyfta Argentina ur den ekonomiska misären.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag