Pöbelväldets tid


Pöbelväldets tid 1

Inom frihetliga kretsar pratar man allt oftare om republik i jämförelse med demokrati. Där republik inte nödvändigtvis syftar på avskaffandet av kungahuset, utan beskriver ett statsskick med stark grundlag, konstitutionsdomstol och tjänstemannaansvar.

Medan demokratin mer påminner om ett slags pöbelvälde, där “vinnaren” har oinskränkt makt i fyra år. En av de få sakerna som kan sätta stopp för politikerna i det demokratiska systemet är oenighet inom den styrande gruppen eller koalitionen. Annars är det fritt fram att möblera om landet under fyra år.

I Sverige har vi demokrati. Grundlagen ändras ofta, det finns få kontrollinstanser, få politiker eller statstjänstemän ställs till svars för sina handlingar. Få instanser tar upp slöseriet med statskassan, trots att pengar ständigt öses på meningslösa projekt, utan kärnvärde för medborgarna. Ingen reagerar, det är fritt fram. Pöbelvälde, med andra ord.

Och allt fler länder är på väg åt samma håll. Det blir givetvis lättare för politikerna ju mindre begränsningar de har. För dem är det en önskvärd utveckling. Medan medborgarna känner att kniptången dras åt allt mer. Det är ju gräsrötterna som via skatten får betala för experimenten, de är de som får bygga upp allt som raserats. Och situationen blir allt mer olustig, och många kan inte sätta fingret på det, men de inser att något är fundamentalt fel. Demokrati är ju bra har vi fått läsa oss i skolan. Javisst, men politikerna har ingen rätt till ohämmad styrning av ett land. Det är inte folkstyre, utan ett slags envälde. Ett rättfärdigt statsskick kräver maktdelning.

En stark bidragande orsak under senare år var USA Patriot Act 2001, som i princip gav den amerikanska statsmakten oinskränkt makt i ett evigt undantagstillstånd. Där tappade västvärlden sitt “moral high ground” och vi blev lika smutsiga som alla andra tjuvstater, med Guatanamo bay, skendränkningar, tortyr, gripanden utan normal rättegång osv. USA var länge en slags mönsterrepublik, med stark yttrandefrihet och en stark grundlag som skyddade medborgarna från politikernas vanstyre. Mycket av detta är borta eller urvattnat idag. Vi lever i en annan värld, där rättigheter och grundlagsskydd kan förhandlas bort utifrån den politiska dagsformen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag