Papperstidningens död


Medan vi sitter och läser bloggar, och skummar igenom Facebook och Twitter så dör papperstidningarna. Idén med att frakta ut en stor papperstrave till hundratusentals brevlådor varje dag är inte längre så gångbar. De elektroniska alternativen är enklare och möjligen mer miljövänliga.

Dagstidningarnas webbsidor duger lika bra som pappersupplagan, dessutom kan vi komplettera med utländska medier som New York Times och Washington Posts digitala utgåvor, vars redaktionella muskler vida överstiger de inhemska mediernas, om vi önskar fördjupa oss i internationella ämnen och spörsmål. Vår mediekonsumtion kompletteras även med diverse bloggar, här handlar det ofta om specialintressen eller inriktningar som inte finns hos de traditionella medierna. Därtill tillkommer givetvis sociala medier, som tar en stor del av vår tid, och här kan man läsa både nyheter, privat, skvaller etc etc.

Hur ska det går för papperstidningarna?

Det är måhända inte så konstigt att vi överger gammal teknik, så har det alltid varit. Vi använder inte hästar till plöjning längre och vi åker inte med ångbåt på semester. Det är bara en tidsfråga innan gammal teknik fasas ut. Samma sak händer med fasta telefonabonnemang, det är fortfarande många som använder tekniken, men fråga de unga och snabbrörliga. Hur många fasta abonnemang har de? Sakta men säkert fasas tekniken ut, om det inte finns några uppenbara fördelar vad gäller pris eller annat – men då är ju tekniken å andra sidan inte förlegad. Då är den ju fortfarande gångbar.

Förlegade lösningar är sådant som folk överger i förmån för något annat enklare, bättre eller snabbare.

I framtiden kommer medierna förmodligen att ha få eller inga pappersutgåvor, utan de satsar på webben, där texter, foton och rörliga bilder samsas till ett nytt helhetsintryck. Redaktionerna kommer att vara mindre, och reportrarna kommer att jobba med både text, ljud och bild. Vad gäller expertkommentarer eller specialister så hyr man in dylika kompetenser vid behov. Redaktionerna kan inte vara större än vad medlems- och annonsintäkterna tillåter.

Det finns ingen helig graal vad gäller affärsmodellen, men mer pengar kommer att allokeras till webben från print, ju färre papperstidningar som finns kvar. Och stora professionella mediehus med många besökare kommer att kunna ta en större del av annonskakan. Men de kommer inte att kunna ha kvar sina stora redaktioner med hundratals anställda, den tiden är nog förbi.

Vi kan konstatera att folk konsumerar nyheter och nöje i större utsträckning än någonsin tidigare, däremot har de traditionella medierna inte hängt med. Och det är inte konstigt. Stora företag är trögrörliga. Se vad som hände med Nokia, från störst och bäst till passé på några få år. Och de hade tekniken och visionerna före någon annan, men avståndet från dinosauriens huvud till svanstippen är väldigt långt. Det går inte snabbt. Medan snabbhet och anpassning är de små däggdjurens styrka.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag