Om några månader avlyssnar FRA svenska mål


Det tog inte mer än tre dagar efter bomben i Stockholm förrän både politiker och medborgare ropar efter mer övervakning. Genom att massavlyssna svenska folkets förehavanden på internet, deras telefonsamtal och banktransaktioner hoppas man kunna ringa in extremister och andra våldsverkare, och på detta sätt förhindra storskalig brottslighet.

Problemet är att massavlyssningen har många brister. Redan nu kan försvarsmakten via FRA avlyssna svenska mål genom utbyte med utländsk signalspaning, och sedan tidigare kan man avlyssna utländska mål. Den aktuella stockholmsbombaren levde länge utomlands, deltog förmodligen i islamistiska träningsläger i Mellanöstern, och försökte sprida islamistisk propaganda i sin hemförsamling i Luton, England.

Ändå missar svensk och internationell signalspaning honom. Trots att den här islamistiska målgruppen förmodligen är ganska liten i Sverige.

Hur effektiv är egentligen massavlyssningen á la FRA, ECHELON etc? Systemen har redan kritiserats för att producera enorma mängder av överskottsinformation, som lätt kan vilseleda polis och utredare. Massavyssningen silar uppenbarligen mygg och släpper igenom elefanter. Och detta vill man ha mer av?

Varför inte istället utveckla den riktade spaningen mot misstänkta grupper? Så har den europeiska polisen arbetat under alla år, och lyckats bevara våra samhällen öppna även under svåra tider, då Sovjetunionen och öststaterna pressade oss, samt terrorism från Baader-Meinhof, Röda brigaderna, IRA, ETA, anarkister, maffian etc etc.

Rädslan är vår värsta fiende, den har utlöst många krig och skapat många dystra slutna samhällen. Vi får inte ge efter, vi får inte tillåta statsmakten att avlyssna alla medborgare, som i en totalitär bananrepublik. Det kommer att sluta med att vi blir alltmer lika våra fiender, när det är vi som ska föreställa den goda sidan.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, FRA, övervakning, avlyssning, integritet


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.