Nationer, religion och framgång


irreligion_map

Ju mörkare desto fler ateister och agnostiker. Kartan från Wikipedia.

Om vi tittar på en karta som indikerar tro kontra ateism, så inser vi att de länder som är minst religiösa också är framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. De mest sekulära länderna utan inbördes ordning är Japan, Israel, Tjeckien, Sverige, Kina, UK, Nederländerna m fl.

National_IQ_per_country_-_estimates_by_Lynn_and_Vanhanen_2006

Medel-IQ i världen. Skalan går från rött (låg medel-IQ) till violett (hög medel-IQ). Kartan från Wikipedia.

Kartan över troende sammanfaller ganska väl med kartan över medel-IQ i världen. Ju högre medel-IQ, desto mindre religion. Med några få undantag som Bulgarien, Polen och Venezuela.

Av detta kan man dra många olika slutsatser – en av dem är att hög medel-IQ bidrar till framgång i ett land, och att människor med hög IQ väljer bort religion.

En annan slutsats som många drar är att IQ delvis är inlärt och kulturellt – och delvis genetiskt. Och religion är givetvis i de flesta fall inget man väljer, utan föds till.

Vi hittar inga färdiga svar här, även om vi förundras av likheten mellan de två kartorna.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag