Missbruk av yttrandefriheten?


DN slår ju ofta knut på sig själv i sin vilja till politisk korrekthet, och idag lyckas man igen. Läs artikeln Våld och hot stoppar inte satiren. I slutet av artikeln frågar man sig om det är rätt att ställa sig bakom Charlie för att skämta med islam:

Men om du hela tiden missbrukar yttrandefriheten för att understryka dess existensberättigande så visar du ju aldrig vad den är bra för.

Två frågor.

Kan man missbruka yttrandefriheten? Tja, en och annan diktator skulle nog hålla med. Friheten att säga vad man vill är inget man kan slå av eller på, antingen kan alla säga vad de vill, även de dumma och korkade, eller ingen alls. Yttrandefriheten kan följdaktligen inte missbrukas.

Vad är yttrandefriheten då bra för? Ja, det är ju en intressant fråga. Den finns ju inte för att påvisa de redan vedertagna sanningarna, eller för att hålla med den stora flocken, så som DN gjort till en konstart. Yttrandefriheten finns för sin egen skull. Den är självuppfyllande och har inget syfte. Det är en frihetlig princip. Den är till för alla.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag