Miljön, miljöpartiet och miljöpolitiken


Mp är det parti som i dagsläget bäst förfäktar de liberala kärnvärdena i Sverige, och det är en paradox eftersom mp inte är ett traditionellt (social)liberalt parti. Eftersom det numera lutar åt att jag kommer att rösta på dem, i brist på annat, vill jag göra en mycket kortfattad översikt av deras politik.

Det första jag, och många andra, kommer att tänka på är motståndet mot kärnkraft. Det har länge varit en ”ja- och-nej-fråga”. Kärnkraft är farligt pga av strålningsrisken, och därför ska den avskaffas och ersättas med alternativa energikällor. Ett åsiktspaket som är klappat och klart.

Våra kärnkraftverk är projekterade under 60-talet och byggda under 70-talet. Det enda sak vi kan vara säker på är att vi aldrig kommer att bygga liknande anläggningar i Sverige. Våra kärnkraftverk är helt enkelt omoderna, passé, otidsenliga, och de kommer att avvecklas pga hög ålder. Känkraftsdebatten är därmed till vissa delar redan desarmerad.

Vad ska vi ha istället? Här börjar egentligen den intressanta trätan. Många pekar på vindkraften, som länge betraktats som ett komplement. Ny teknik tillåter numera större kraftuttag per enhet, samt säkrare drift etc. Att vindkraften skulle försörja hela landet, samt dess tunga industri är iof fortfarande lite utopiskt. Och här kommer vattenkraften in, Sverige har unika fördelar genom sina naturresurser, problemet är att få vill bygga ut fler älvar – ty det strider mot andra miljökrav.

En lösning vore att bygga nya kärnkraftverk, med ny teknik. Det gamla kärnkraftsmotståndet (som egentligen är emot 60-talstekniken) sätter tyvärr käppar i hjulet även här. Trots att modern kärnkraft inte kan jämföras med den gamla. Det pratas numera om torium-kraftverk, en teknik som är lågradioaktiv och inte utgör någon fara för naturen.

Här bör miljöpartiet göra en disktinktion, och DELA UPP kärnkraftsdebatten i två delar. De flesta är förmodligen motståndare till 60-tals-kärnkraften, men vilka för och nackdelar finns det med modern kärnkraft? Är mp av tradition emot ALL kärnkraft bara för sakens skull, eller ska vi förfina debatten en smula? Det övergripande målet måste väl ändå vara att hitta miljövänliga energikällor, oavsett om de bygger på kärnklyvning, vind, sol eller vatten?

Miljörörelsen får inte bli en bakåtsträvande teknikfientligt kraft. Det är den tekniska utvecklingen som skapat västvärldens höga levnadsstandard, glöm inte att människor levde under miserabla förhållanden för 100 år sedan, usla hus, dåliga tänder, hög barnadödlighet, dålig kost, ingen tv, musikanläggning, dator – för att inte tala om internet och global gemenskap. Den teknik och det välstånd vi har idag tas ofta för given, men det räcker med att prata med farfar i en halvtimme för att förstå hur otroligt bra vi har det.

Ett annat orosmoment som mp bidragit till är hög skatt på bensin etc. Dessa skatter drabbar slutanvändarna, som tills alldeles nyligen inte haft några valmöjligheter, eftersom bensinbilar varit standard. Folk som bor utanför storstäderna, utanför kollektivtrafiknäten, har fått bita i det sura äpplet och betalat en skatt som de omöjligt kunnat undvika genom aktiva val. Nu kommer miljöbilarna på bred front, men även här diskuteras huruvida t ex etanol är bra för miljön, om vi räknar in alla parametrar, t ex störningar i livsmedelsproduktionen, energiåtgång vid framställningen etc etc.

Straffskatt som drabbar slutanvändaren är inte särskilt effektivt, det tar lång tid att nå en förändring, när förändringen väl kommer ifrågasätts även den. Mp kanske borde ha riktat in sig på straffskatt för tillverkarna, vilket å andra sidan skulle rasera den svenska fordonsindustrin. Miljöpolitiken blir härmed en rävsax, som alltid drabbar samhället, och undergräver den ekonomiska utvecklingen.

Mp har inte riktigt greppat marknadsliberalismen, deras visioner närmar sig snarare planekonomi och toppstyrning, där ett fåtal utvalda kommer fram till en lösning som antingen frälser eller stjälper oss. Skatter och avgifter ger sämre förutsättningar för företagande, högre arbetslöshet, fler utslagna och mer samhällsproblem. Och hungriga missnöjda människor struntar i miljön.

Varför inte nyttja marknadens kreativa resurser? Verklig förändring kommer bara till stånd genom lagstiftning. I Los Angeles utlystes krav på minskade utsläpp på 70-80-talet, därefter införde tillverkarna katalysatorer, och tekniken spred sig snabbt över hela klotet. Resultatet blev avsevärd bättre luft i våra städer.

Ett effektivt sätt att stoppa de fossila bränslena är genom lagstiftning och en avvecklingsplan. Kräv ännu renare utsläpp inom loppet av x-antal år. Då blir fossila bränslen inte längre ett alternativ. Låt tillverkarna lösa bränsleproblemet, bäst bil vinner.

Här skriker förmodligen många liberaler i falsett, men notera att vi inte har rätt att skada våra medmänniskor (eller de naturliga förutsättningarna för liv) direkt eller indirekt. Och bensin är ett cancerframkallande, smutsigt, illaluktande drivmedel. På sikt kommer bensinavgaser att förbjudas på samma premisser som dumpning av andra gifter i naturen.

Här skulle vi kunna bli ett föregångsland. Involvera och bjud in den globala fordonsindustrin, gör Stockholm till experimentverkstad. Ge företagen skattelättnader – morötter – istället för piskor. Detta skulle dessutom ge fler arbetstillfällen, samt kreativa utmaningar för en hel bransch.

Ett av mp:s stora problem ligger förmodligen i synen på marknaden, man har anammat en socialdemokratisk grundsyn, där höga skatter och kapitalistskräck blivit ett slags allomfattande men tyvärr verkningslöst mantra. Marknaden behöver tydliga lagar, förordningar och morötter. Det är marknaden som är den kreativa kraften – som skapat allt från kretskort, kylskåp till dialysapparater och läkemedel – inte politikerna. Våra folkvalda stiftar lagar, spelregler.

Det finns en enorm kraft i de kapitalistiska marknads-strukturerna, men investerare och entreprenörer behöver klara besked. Vad är det som gäller? Om mp närmade sig kapitalisterna, istället för att motarbeta dem, skulle halva slaget vara vunnet. Det finns dessutom en stor nyfikenhet på miljövänlig teknik, men någon måste ta första steget. Mycket har gjorts, men det krävs mer. Det finns inte tid för mysigt miljöflum längre, det är dags att börja vässa argumenten.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, miljö, miljöpartiet


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.