Meningslösa lagar och regleringar i politikernas lekstuga


Låt oss säga, om vi har en lag som uttryckligen förbjuder vårdslöshet i trafiken, varför införa ännu en lag som förbjuder oss från tala i mobiltelefon när vi kör bil? Nåja, vissa tycker att det kan vara bra med specificeringar, så att lagen blir tydlig och lättare att tolka. Men problemet är att en sån här lag egentligen inte ska vara så värst tydlig, det är hela poängen. Annars måste vi ha en specifik lag för folk som äter smörgås i bilen, ostpaj eller varmkorv, dricker kaffe, inte håller händerna på ratten, bråkar med sin medpassagerare etc etc etc. Det finns en rad olika sätt som man kan agera vårdslöst i trafiken.

Att hela tiden specificera lagar in absurdum handlar om överreglering, och skvallrar möjligen om en viss sysslolöshet från lagstiftarnas sida. Kanske är det också så att vissa lagar måste specificeras enligt juridisk praxis, i så fall är det fel på hela förfarandet. Vi kan inte ha lagar som reglerar vårt beteende in i minsta detalj. Det skulle skapa ett ytterst obehagligt samhälle.

Om vi går vidare, det finns lagar som förbjuder nerskräpning, dumpning av avfall etc. Och det är helt i sin ordning, genom att skräpa ner miljön så fördärvar man allas omgivning, inte bara sin egen. Dessutom kanske markägaren, vars mark du skräpat ner, har synpunkter. Varför då i detta läge förbjuda specifikt sugrör? Särskilt i ett land (Kalifornien, USA) som har bra återvinningssystem och bra sophantering?

Handlar det bara om signalpolitik och att visa på duktighet? Vi vet ju att nästan all plast i haven kommer från några få floder i Afrika och Asien. Hjälp de länderna istället för att signalera godhet i hemlandet som har bra sophantering.

På Cypern förbjöds gratis plastpåsar i affärerna för några månader sedan. Även detta beslut får medborgarna att klia sig i huvudet. Man märker i och för sig att allt fler tar med sig egna bärkassar för att transportera hem varorna. Och de köper numera plastpåsar i rullar, för att ha hemma till sina sopkorgar. Innan använde man affärernas plastpåsar till detta. Butikerna blir vinnarna som både tar avgifter för de vanliga plastpåsarna, de nya bärkassarna som också ofta är av plast, samt plastpåsar för sopkorgar i hemmen.

I Sverige utgörs bensinpriset av närmare 60% skatter. Ett ganska tydligt incitament från lagstiftarnas sida för att inte köra bil. Istället för att förbjuda bilar helt och hållet kan man med hjälp av skatter reglera bilkörandet. Dessa skattepengar gick initialt till miljön, men numera går allt ner i den stora allmänna skattekvarnen. Sverige är ett av världens renaste länder, och har förmodligen alltid varit i topp. Den svenska kulturen värnar naturen, och många svenskar gillar att vistas i skog och mark. Därutöver har vi ett fantastiskt system för återvinning och sophantering. Men vi har förmodligen världens högsta bensinskatt/moms etc.

Jag skulle kunna fortsätta, men känner att det kan bli lite enformigt och enahanda. Överregleringar handlar till stora del om att visa på handlingskraft och godhet, även om lagen är meningslös, eller så visar det på en vilja att detaljstyra medborgarna, eller det gamla vanliga, dra in mer pengar till staten.

Medborgarna ska lyda lagarna, och ha god skattemoral sägs det. Då ska statsmakten erbjuda sunda lagar och själva ha en god skattemoral, och använda skattebetalarnas pengar på ett förnuftigt och rättvist sätt.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag