Med Bildt mot makten och härligheten


Europa står inför en del stora utmaningar, både ekonomiska men även säkerhetspolitiska, så mycket kan vi vara överens om. Frågan är om länderna ska göra något gemensamt åt alla dessa utmaningar, eller arbeta var och en för sig själv?

Carl Bildt, som nyss medverkade i ett internationellt toppmöte i Lissabon, menar förmodligen att de europeiska länderna ska handla gemensamt. Mötet gästades av internationella toppar, fd utrikesministrar, folk från tankesmedjor och EU-organ. Det handlade om hur man skulle kunna stärka EU:s gemensamma utrikespolitik, diplomati och försvar, samt TTIP, handelsavtalet med USA.

Krisen i Ukraina kan mycket väl vara den motor som får EU att samordna sin militär, och en samordnad militär kräver gemensam utrikespolitik och gemensam diplomati – och varsågod snart har du en fullvärdig europeisk nation – där de nationella parlamenten nedgraderas till kommunalpolitikens sfärer.

Bildt är hemtam i de här debatterna, hans långa erfarenhet och meritlista  är förmodligen svåröverträffad. Är det bara jag som konspirerar, eller är det EU:s nye utrikesminister vi ser framför oss?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag