MÅSTE amerikaner betala inkomstskatt?


Först trodde jag att det handlade om konspirationsteorier eller vandringsmyter, men ju mer jag undersöker fenomenet desto tydligare blir det att det INTE finns grund för inkomstbeskattning i den amerikanska lagen och konstitutionen.

Det är fascinerande hur medborgare styrs och regleras. De flesta av oss ifrågasätter inte viktiga papper med skatteverkets stämpel eller andra myndigheters emblem. Det är bäst att göra som de säger, tänker man, utan att reflektera över att folk för inte så länge sedan dog i kampen för våra numera ack så självklara rättigheter. Rättigheter som är så självklara att vi inte funderar över dem – förrän de försvinner.

USA är knappast unikt, Sveriges lagar är också ganska snåriga; fundera på vår omhuldade yttrandefrihet när du läser det här, saxat från regeringsformens 2:a stycke (min fet-stil).

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun, och hoppas att våra folkvalda inte övertolkar begreppet ”särskilt viktiga skäl”, eller någon annan av de ovan nämnda begränsningarna.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, lagar, lag, yttrandefrihet, skatt, skatter, inkomstskatt, USA


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.